Listelenen 11 Eğitim

Adli Bilim Eğitimleri

  Uygulamalı Psikolojinin bir alt alanı olan Adli Psikolojiye olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. APA’nın (American Psychological Association..

Adli Bilim Eğitimleri

  Adli Bilişim Uzmanı olabilmek, bu alanda yetkin sayılabilmek, Adli Bilişim konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alana ilgi duyan herkesi kapsamaktadı..

Adli Bilim Eğitimleri

  Eğitim sürecinde alınacak teorik bilgi ve örnek vaka anlatımlarıyla, herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan siz de Adli Muhasebe Uzmanı olarak..

Adli Bilim Eğitimleri

  Adli Bilişim, Mobil sistemleri ve dijital tüm materyaller üzerinden bilgi toplanıp incelenmesi, derlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve sakla..

Adli Bilim Eğitimleri

  Trafik Bilirkişiliği kısaca; kazanın meydana geliş şeklini, kazada tarafların ihlal, ihmal ve kusurlarını tespit ederek, tarafların kazaya etkil..

Adli Bilim Eğitimleri

  Temel veritabanı yönetim sistemlerine yönelik kavramlarının anlatıldığı bu eğitimde temel ve ileri düzey veri sorgulama teknikleri detaylı ola..

Adli Bilim Eğitimleri

  Adli belge inceleme eğitimi, yazı ve imza incelemesi dediğimiz grafolojik incelemenin yanında, nüfus cüzdanı, ehliyet, diploma, çek-senet gibi..

Adli Bilim Eğitimleri

  Balistik biliminin hukuka uygulanması olarak tanımlayabileceğimiz adli balistik, ateşli ve ateşsiz silahların kullanıldığı olaylarda olay yerind..

Adli Bilim Eğitimleri

  Temel Ses ve Görüntü sistemlerine yönelik kavramlarının anlatıldığı bu eğitimde temel ve ileri düzey Ses ve Görüntü işleme teknikleri deta..

Adli Bilim Eğitimleri

  Temel Animasyon kavramlarının anlatıldığı bu eğitimde temel ve ileri düzey Animasyon teknikleri detaylı olarak işlenmekte. Animasyon Oluşturma ..

Adli Bilim Eğitimleri

  Adli Bilişim, bilgisayar sistemleri ve dijital tüm materyaller üzerinden bilgi toplanıp incelenmesi, derlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve ..