Hukuk ve Adli Bilişim

Hukuk ve Adli Bilişim

Konu Detayları

Günümüzde bilginin sürekli çeşitlenmesi ve teknolojinin hızı; birbirinden çok farklı alanlarda hizmet veren hukuk bürolarını uzmanlaşmaya itmiştir. Sadece sigorta vakalarına bürolarda avukatlardan çok alan uzmanlarının çalıştığı çok rastlanabilir hale gelmiştir.

Avukatlık ofislerinin bu düzeyde tematikleşmesi, diğer taraftan avukatları da kendini diğerlerinden ayırabilecek; hem maddi hem de prestij noktasında öne çıkarabilecek özellikleri edinmeye itmiştir.

Hukuk fakültelerinde ve staj süresince rastlanılması güç bir alan olarak adli bilimler ve kriminalistik incelemeler ile ilgili temel düzeyde de olsa bilgi sahibi olmak; dosya içeriğinde diğerlerinin görmekte ve süzmekte zorlanabileceği birçok detayın fark edilmesini sağlar.

Yıllık incelenen vakaların çeşitliliği incelendiğinde, bu alanlardan özellikle adli belge incelemeleri, adli balistik incelemeleri, adli bilişim incelemeleri, adli tıp incelemeleri ve adli muhasebe incelemeleri diğerlerinden öne çıkmaktadır. Bu alanlardan biri ya da birkaçında alınacak detaylı bir eğitim size başka bir pencereden de olayları anlama ve savunmanızı güçlendirme imkanı verecektir.

PGA Akademi sağladığı adli inceleme eğitimlerinin çeşitliliği ve kalitesi ile Türkiye’nin uzaktan eğitim devidir. Bu alanda sahip olduğu bilirkişi ağı, çok daha özel eğitimlerin de avukatlara ulaşmasını sağlayabilmektedir. Eğitim hizmetinin yanında, maddi gerçeğin ya da müvekkilinizin lehine olan durumların ortaya çıkartılmasında da danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İş ve özel hayatımızın birçok alanı, dijital dünyada bulundurulabilir ve izlenebilir hale gelmiştir. Bu nedenle avukatların bilişim yetenekleri belirli bir düzeyin üstünde olmalıdır. Bu anlamda JOKER bir alan olarak özellikle adli bilişim eğitimi, çok sayıda avukat tarafından alınmakta ve rağbet görmektedir.

  • Paylaş