Günümüzün ve Geleceğin Mesleği; Adli Muhasebe

Kayıtlar defterlerden, sayısal alanlara taşınmışsa da, geçmişte olduğu gibi bugün de birçok ticari birliktelikte sayısız suiistimal gerçekleşiyor. Bazı şirketler bu usulsüzlükler ve yolsuzluklarla mücadele ederken, bazıları da her an bu risk maruz kalma tehlikesi yaşıyor.

İstenmeyen bu durumların araştırılması, soruşturulması ve de önlenmesi gereken tüm durumlarda adli muhasebecilere ihtiyaç duyuluyor. Şirket sayısının milyonları aştığı, ayrıca en masum bir usulsüzlük yolu olarak bilançoların sık sık makyajlandığı düşünüldüğünde adli muhasebecilerin ne kadar geniş çalışma olanağına sahip oldukları görülecektir.

Bu alanda ülkemizde, adli muhasebe ve yakın temasta bulunduğu; özellikle adli belge ve adli bilişim gibi alanlardan uzmanlarla oluşturulacak kurumsal denetim firmalarının azlığı dolayısıyla bu konuda profesyonel desteğin ülkemizde yeni yeni geliştiği ortadadır.

Diğer taraftan, Dünyada gezen paranın çoğunluğunun dijital para olduğu dikkate alındığında, büyük ölçekli usulsüzlüklerin de izlenmesi ve tespiti gibi konular da adli muhasebecinin ilgi alanları arasındadır. Bu durum adli muhasebeciyi daha prestijli ve kimi zaman da milletlerarası bir konuma da taşıyabilir.

Adli muhasebeci temelde hiçbir cihaza gereksinim duymadan bu hizmeti verebilmektedir. Yeterince yetkin ve eğitimli bir uzman adliyelerden alabileceği vakalardan mütavazı ücretler alabiliyorken, kurumsal adli muhasebe firmaları tespit ettikleri suiistimallerin oranına göre milyon dolarlarla ifade edilebilecek ücretler kazanabilmektedirler.

Bu düzeydeki adli muhasebeciler bir iç araştırma/denetim sürecinde incelenmesi sırasında, hesap inceleme teknikleri dışında kendisini sonuca/çözüme götürebilecek, genellikle hukuk, psikoloji, grafoloji, kriminoloji, kriminalistik, istatistik ve sosyoloji gibi disiplinlere de hakimdirler.

Günümüzde gerçekleştirilen çoğu hile, suiistimal, dolandırıcılık, sahtekarlık ve manipülasyon ya kağıt belgenin ya da dijital belge ve işlemlerin tahrifatı, değiştirilmesi, silinmesi, yer değiştirilmesi, yok edilmesi gibi yollarla meydana gelmektedir. Adli bilimler içerisindeki diğer alanlarda olduğu gibi multidisipliner tüm bu bilgilerin bir arada edinilebileceği adli muhasebe eğitimlerinin varlığı kritik duruma gelmiştir.

Hemen Arayın
Biz Sizi Arayalım