Doc. Dr. Hüseyin Çakır

Eğitmenin CV'si.

Projelerde Yaptığı Görevler:
Raising Awareness of Indoor and Outdoor Chemicals Harmful Effects Among Children, Avrupa Birliği, Araştırmacı, , 03/08/2011 - 08/10/2014 (ULUSLARARASI)
1. İntranet üzerinden Yarı online Bir sınav sisteminin Hazırlanması ve kullanılabilirliğinin ölçülmesi, BAP, Araştırmacı, 2006-2010 (ULUSAL)
2. 25/2011-03 -Mobil Telefonlar için Trafik Eğitimi Yazılımın Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 07/04/2011 - 06/11/2013 (ULUSAL)

3. 25/2012-02 - İşitme Engellilere Yönelik Dinamik Web Sayfasının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 21/06/2012 - 13/02/2015 (ULUSAL)
4. Vergibilir Training Program For Developing Tax Awareness In Children Vergibilir Çocuklarda Vergi Bilincinin Gelitirilmesi Eğitim Program MEB GİB, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç),
Yürütücü:BABADOĞAN MUSTAFA CEM,Danışman:ÇAKIR HÜSEYİN,Danışman:İNAL SEZGİN,Danışman:BABADOĞAN MELTEM,Danışman:KUTLU ÖMER,Danışman:ÖĞÜLMÜŞ SELAHİDDİN,Danışman:KARYAĞDI NAZMİ, , 01/03/2006 - 01/04/2008 (ULUSAL)
5. Sınırsız Mavi İnfinited Blue MEB TURMEPA, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Danışman:KUTLU ÖMER,Danışman:ÇAKIR HÜSEYİN,Danışman:ÖĞÜLMÜŞ
SELAHİDDİN,Danışman:ALTINDAĞ AHMET,Danışman:BABADOĞAN MUSTAFA CEM,Danışman:İNAL
SEZGİN, , 01/02/2006 - 12/02/2009 (ULUSAL)
Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ÇAKIR HÜSEYİN,Uluhatun Necla (2018). Robust security against cyber threats with variety of captchapGüvenlik kodu çeşitliliği ile siber tehditlere karşı güçlü güvenliğin sağlanması. Journal of Human Sciences, 15(3), 1414-1430., Doi: 10.14687/jhs.v15i3.5201 (Yayın No: 4398657)
2. ÇAKIR HÜSEYİN,YALÇIN NURSEL,KILIÇ Mehmet Serkan (2017). İnternet Sitelerine Yapılan Siber Saldırılar:2015 Yılı Türk Kamu Siteleri İncelemesi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 13(25), 149-192. (Yayın No: 3939452)
3. ÇAKIR HÜSEYİN,Kılıç Mehmet Serkan (2016). The keyword search method and its importance in computer forensics Adli bilişimde anahtar kelime araması metodu ve önemi. Journal of Human Sciences, 13(1), 2368, Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3401 (Yayın No: 4256547) ÇAKIR HÜSEYİN,Kılıç Mehmet Serkan (2016). The keyword search method and its importance in computer forensics Adli bilişimde anahtar kelime araması metodu ve önemi. Journal of Human Sciences, 13(1), 2368, Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3401 (Yayın No: 4256547)
4. ÇAKIR HÜSEYİN,Kılıç Mehmet Serkan (2015). Importance of Operating Systems Type in Computer Forensics. International Journal of Information Security and Cybercrime, 4(2), 9-20., Doi: 10.19107/IJISC.2015.02.01 (Yayın No: 4242818)
5. Aydan Şen Baysal,ÇAKIR HÜSEYİN,TOPLU MEHMET (2015). Açık Eğitim Kaynaklarının Gelişimi ve Türkiye de Uygulama Alanları. Türk Kütüphaneciliği, 29(3), 463-500. (Yayın No: 1965275)
6. Koç ilker,ÇAKIR HÜSEYİN (2015). Collection and protection of digital evidences in audit processes Denetim süreçlerinde dijital delillerin elde edilmesi ve korunması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1092-1110., Doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3333 (Yayın No: 1962233)
7. Erkan Baran,ÇAKIR HÜSEYİN,ULUYOL ÇELEBİ (2015). Web browsers forensic analysis reviewpWeb tarayıcılarda adli analiz incelemesi. International Journal of Human Sciences, 12(2), 757, Doi: 10.14687/ijhs.v12i2.3244 (Yayın No: 1962760)
8. Dilek Selma,ÇAKIR HÜSEYİN,Aydın Mustafa (2015). Applications Of Artificial Intellıgence Techniques To Combating Cyber Crimes A Review. International Journal of Artificial Intelligence Applications, 6(1), 21-39., Doi: 10.5121/ijaia (Yayın No: 1361796)
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM TEKNOLOJİSİ (DR)
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİLGİSAYAR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ PR.

Eğitmenin Kursları

Adli Bilişim Uzmanlığı

Adli Bilişim Uzmanı olabilmek, bu alanda yetkin sayılabilmek, Adli Bilişim konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alana ilgi duyan herkesi kapsamaktadır

Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanlığı

Bilişim ve teknolojik çerçevede işlenen suçları ve buna ilişkin önleyici tedbirleri öğrenecek ve mağduriyet yaşamamak adına bu kurs ile

Adli Bilişim Veritabanı İnceleme

Temel veritabanı yönetim sistemlerine yönelik kavramlarının anlatıldığı bu eğitimde temel ve ileri düzey veri sorgulama teknikleri detaylı olarak işlenmektedir. SQL veri tabanında tüm komutların kullanımını görülmektedir. Xml Veritabanı, Mobil Veritabanı ve Web Sitelerinde Veritabanı kullanımı verilmektedir.

Yapay Zeka Eğitmenliği

Yapay zeka; bir bilgisayarın ya da bilgisayar denetimli bir makinenin, genellikle insana özgün nitelikler olduğu varsayılan Akıl Yürütme, Anlam Çıkart

Adli Bilişim Görüntü ve Ses İnceleme

Temel Ses ve Görüntü sistemlerine yönelik kavramlarının anlatıldığı bu eğitimde temel ve ileri düzey Ses ve Görüntü işleme teknikleri detaylı olarak işlenmektedir

Adli Bilişim Eğitimi

Adli Bilişim, bilgisayar sistemleri ve dijital tüm materyaller üzerinden bilgi toplanıp incelenmesi, derlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve sa