Eğitim Bilgileri

Yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri yazılım ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesini ve oluşturulmasını içeren bir bilgisayar bilimi dalıdır. Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar sistemleri programları, uygulama yazılımları, web tarayıcıları, veritabanı programları, mobil yazılımları ve işletim sistemleri içeren kullanıcı odaklı programlardan oluşmaktadır. Yazılım mühendisleri programlama dilleri, yazılım geliştirme ve bilgisayar işletim sistemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmaktadır.

Bir yazılım mühendisi, bilgisayar yazılımı tasarlamak ve geliştirmek için matematiksel analiz ve bilgisayar bilimi ilkelerini uygulamaktadırlar. Yazılım mühendisleri çok rağbet görmektir. Bilgisayar yazılım mühendisleri neredeyse her sektörde iş bulabilirler. Yüksek performanslı bilgisayar yazılım mühendislerine olan talep artmaya devam etmektedir.

Sizlerde gelişen dünyada gelişen IT sektöründe yerinizi alıp uzmanlık/eğitmenlik derecesinde bilgi ve beceriye sahip olmak için eğitimimize dahil olun sıfırdan başlayarak meslek edinin

Bilişim teknolojileri yazılımı tasarlama ve geliştirme konusunda temel ve ileri seviyede bilgi sahibi olabilirler. Bu kurs ile öğrendiklerini yaşantılarına uyarlayabilir. İş olanakları olarak yazılım mühendisleri neredeyse her sektörde iş bulabilirler.

Yazılım Mühendisi olabilmek, bu alanda yetkin sayılabilmek, Yazılım Mühendisliği konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alana ilgi duyan herkesi kapsamaktadır.

Eğitim İçeriği

1. Unityde Komut Dosyası Oluşturma
GOLANG (GO PROGRAMLAMA DİLİ)
2. Go Programlama Ortam Kurulumu
3. Geliştirme Editörleri
4. İlk Program
5. Ortam Değişkenleri
6. Go Araçları
Go Programlamaya Giriş
7. İsimlendirme
8. Değişkenler
9. Operatörler
10. Boş Tanımlayıcı : Alt Çizgi ( _ )
11. Constant
12. Tür Dönüşümü
13. Konsol : Giriş-Çıkış İşlemleri-1
14. Konsol : Giriş-Çıkış İşlemleri -2
15. Saat/Tarih İşlemleri
Akış Kontrol
16. if
17. switch
18. break, continue, goto
Döngüler
19. For
20. For ile While döngü yöntemi uygulamak
21. Range
Hata Yönetimi
22. Hata Yönetimi
Diziler
23. Dizi Nedir ve Nasıl Kullanılır?
24. Dizi Oluşturmak
Slice
25. Slice Nedir ve Nasıl Kullanılır?
26. Slice Oluşturmak
Maps
27. Map Nedir ve Nasıl Kullanılır?
28. Map Oluşturmak
Paket Yönetimi
29. Paket Kullanımı
30. Paket Yapısı ve Yeni Paket Oluşturmak
Fonksiyonlar
31. Fonksiyonlara Giriş
32. Fonksiyon Oluşturma
33. Çoklu Geri Dönüş Yapan Fonksiyonlar
34. İsimlendirilmiş Geri Dönüş Yapan Fonksiyonlar
35. Değişken Sayıda Parametre Alan Fonksiyonlar
36. Anonim Fonksiyonlar
37. defer
Yapılar ve Metotlar
38. Yapılar : struct kullanımı
39. Metotlar : Metodlara Giriş
40. Metotlar ve İç İçe Struct
Interface : Arayüzler
41. Interface Nedir ve Nasıl Kullanılır?
42. Interface Oluşturmak
Eş Zamanlılık : Concurrency
43. Eş Zamanlılık ve Paralelizm Nedir?
44. Goroutin'ler
45. Kanallar
Golang ile Tarih/Zaman Operasyonları
46. time Paketinin Temel Kullanımı
47. Tarih ve Saat Operasyonları - 1
48. Tarih ve Saat Operasyonları - 2
Golang ile Veritabanı Programlama
49. Veritabanı İşlemleri - 1
50. Veritabanı İşlemleri - 2
51. Veritabanı İşlemleri - 3
52. Veritabanı İşlemleri - 4
Golang ile Dosya Operasyonları
53. Genel : Dosya Oluşturmak
54. Genel : Dosya Bilgisi Almak
55. Genel : Dosyayı Yeniden İsimlendirmek ve Taşımak
56. Genel : Dosyanın Varlığını Kontrol Etmek
57. Genel : Dosyayı Açmak ve Kapatmak
58. Genel : Dosya Okuma ve Yazma İzinlerini Kontrol Etmek
59. Genel : Dosya Kopyalamak
60. Genel : Dosyaya Byte Yazmak
61. Genel : Dosyaya Hızlı Yazma
62. Genel : Geçici Dosya ve Klasörler ile Çalışmak
63. Genel : Dosya Silmek
Golang ile XML, JSON ve CSV Operasyonları
64. Temel JSON Operasyonları
65. JSON Uygulaması
66. T.C Merkez Bankasından Döviz Kuru Elde Ederek İşleyen Go Uygulaması
67. XML Operasyonları - 1
68. XML Operasyonları - 2
69. XML Uygulaması 2 - 1.Bölüm
70. XML Uygulaması 2 - 2.Bölüm
71. XML Uygulaması 2 - 3.Bölüm - XML'den JSON'a Dönüşüm
72. CSV Uygulaması
Golang ile ZIP ve TAR Sıkıştırılmış Dosyaları Üzerinde Çalışmak
73. TAR Dosyası Oluşturma ve İçerisine Dosya Eklemek - 1.Bölüm
74. TAR Dosyası Oluşturma ve İçerisine Dosya Eklemek - 2.Bölüm
75. ZIP Dosyası Oluşturma ve İçerisine Dosya Eklemek
76. ZIP Dosyasındaki Dosyaları Dışarı Çıkarmak - Extraction
Go ile Web ve API Programlama
77. Back-End : Web API - 1
78. Back-End : Web API - 2
79. Back-End : Web API - 3
80. Back-End : Web API - 4
81. Back-End : Web API - 5
82. Back-End : Web API - 6
83. Back-End : Web API - 7 : Uygulama
84. Back-End : Web API - 7 : Açıklama
GOLANG (GO) PROGRAMLAMA DİLİ İLE WEB UYGULAMA API GELİSTİRME
85. Neden Go?
86. Go Nedir?
87. Go Programlama Diline Genel Bakış
88. Go Programlama Dili Kullanıcıları
89. Go Programlamaya Nasıl Başlarım?
90. Go Programlama Ortam Kurulumu
Go Programlama Diline Hızlı Bir Bakış
91. Fonksiyonlar Nedir ve Neden Kullanılır?
92. Metotlar Nedir ve Neden Kullanılır?
93. Konsol Giriş/Çıkış Operasyonları - 1
94. Konsol Giriş/Çıkış Operasyonları - 2
95. For Döngüsü
96. Diziler
97. Slice Oluşturmak
98. Goroutines
99. Kanallar
Komut Satırı Operasyonları & Hata Yönetimi
100. Ortam Değişkenlerini Okumak ve Değiştirmek
101. Hata Yönetimine Genel Bakış
Tarih ve Zaman Operasyonları
102. time Paketinin Temel Kullanımı
103. Tarih ve Zaman Operasyonları - 1
104. Tarih ve Zaman Operasyonları - 2
Bytes ve Strings Paketleri
105. String Birleştirme : bytes Paketi ile
106. String Birleştirme : strings Paketi ile
107. Şifre Üretmek : GeneratePassword - Temel Versiyon
108. Şifre Üretmek : GeneratePassword - Gelişmiş Versiyon
Dosya ve Dizin Operasyonları
109. Dosya Oluşturmak
110. Dosya Bilgisini Almak
111. Dosyayı Yeniden İsimlendirmek ve Taşımak
112. Dosyanın Varlığını Kontrol Etmek
113. Bir Dosyayı Açmak ve Kapatmak
114. Bir Dosyanın Okuma ve Yazma İzinlerini Kontrol Etmek
115. Bir Dosyayı Kopyalamak
116. Bir Dosyaya Bayt Veri Yazmak
117. Dosya Silmek
Dosya Sıkıştırma Operasyonları : ZIP & TAR
118. TAR Dosyası Oluşturma ve İçerisine Dosya Eklemek - 1.Bölüm
119. TAR Dosyası Oluşturma ve İçerisine Dosya Eklemek - 2.Bölüm
120. ZIP Dosyası Oluşturma ve İçerisine Dosya Eklemek
121. ZIP Dosyasındaki Dosyaları Dışarı Çıkarmak - Extraction
Veri Dosyaları ile Çalışmak : XML, JSON, CSV, YAML ve TOML
122. Temel XML Operasyonları - 1
123. Temel XML Operasyonları - 2
124. XML Uygulaması 2 - 1.Bölüm
125. XML Uygulaması 2 - 2.Bölüm
126. Temel JSON Operasyonları
127. XML Uygulaması 2 - 3.Bölüm - XML'den JSON'a Dönüşüm
128. YAML Nedir ve Neden Kullanılır?
129. YAML Dosyası ile Çalışmak - 1
130. YAML Dosyası ile Çalışmak - 2
RESTful API Mimari ve Tasarımı
131. Neden RESTful API Kullanıyoruz?
132. RESTful API : Terminolojiye Genel Bakış
133. Bir Request'in Anotomisi : Giriş
134. Bir Request'in Anotomisi : Endpoint
135. Bir Request'in Anotomisi : HTTP Metot
136. Bir Request'in Anotomisi : HTTP Header
137. Bir Request'in Anotomisi : Data (ya da body, message)
138. RESTful Servisleri İçin Tasarım İlkeleri
RESTful API Programlama Temelleri
139. Paket İnceleme : net/http
140. net/http ile İlk Web Sunucuyu Oluşturmak
141. URL'den Gelen Veriyi Elde Etmek
142. Handling : CustomHandler Oluşturmak - 1
143. Handling : CustomHandler Oluşturmak - 2
144. QueryString ile Veri Aktarma
Go RESTful API Projesi : Kullanıcı Bilgi Sistemi
145. ‘Kullanıcı Bilgi’ API Uygulamasına Genel Bakış
146. Uygulama Dosya Yapısını Oluşturmak
147. API'nin JSON Örnek Verileri Hazırlamak
148. API’nin Model Katmanını Geliştirmek
149. Helper Nesnelerini Oluşturmak
150. JSON DataLoader Nesnelerinin Oluşturulması
151. Handler Nesnesinin Oluşturulması
152. Main Dosyasının Oluşturulması ve Uygulamanın Test Edilmesi
Go RESTful API Projesi : Kullanıcı Kayıt ve Login
153. Go RESTful API Projesi : 'Kullanıcı Kayıt & Login' API - 1
154. Go RESTful API Projesi : 'Kullanıcı Kayıt & Login' API - 2
Mini Go RESTful API & Web Uygulamaları
155. Mini Go RESTful API & Web Uygulaması - 1
156. Mini Go RESTful API & Web Uygulaması - 2
157. Mini Go RESTful API & Web Uygulaması - 3
158. Mini Go RESTful API & Web Uygulaması - 4
159. Mini Go RESTful API & Web Uygulaması - 5
160. Mini Go RESTful API & Web Uygulaması - 6
161. Mini Go RESTful API & Web Uygulaması - 7 : Anlatım
162. Mini Go RESTful API & Web Uygulaması - 7 : Geliştirme
Go RESTful API Projesi : Ürün Yönetimi
163. Ürün Yönetimi API Uygulamasına Genel Bakış
164. Ürün Ekleme API'sini Geliştirmek
165. Uygulama Yapısının ve Model Nesnesinin Oluşturulması
166. Ürün Listeleme API'sini Geliştirmek
167. ID'ye Göre Ürün Getirmek
168. Ürün Güncelleme API'sini Geliştirmek
169. Ürün Silme API'sini Geliştirmek
170. Uygulamanın Main İşlemleri ve POSTMAN ile Test Edilmesi
Golang ile Veritabanı Programlama
171. Go ile PostgreSQL Veritabanı Programlama - 1
172. Go ile PostgreSQL Veritabanı Programlama - 2
173. Go ile PostgreSQL Veritabanı Programlama - 3
174. Go ile PostgreSQL Veritabanı Programlama - 4
C# PROGRAMLAMA DİLİ
C# ve .NETFramework'e Giriş
175. C# Nedir?
176. Derleyici Nedir?
177. Neden C#?
178. C# Versiyonları
179. Framework Nedir?
180. DOT.NET Framework Versiyonları
181. İlk Program : Komut Satırı ve Derleyici ile...
Geliştirme Ortamı
182. Geliştirme Ortamı
183. Editör Nedir?
Visual Studio 2017 ile Çalışmak
184. Visual Studio 2017 Editörüne Genel Bakış - 1
185. Visual Studio 2017 Editörüne Genel Bakış - 2
186. Yeni Proje Oluşturmak : Konsol Uygulaması
187. Yeni Proje Oluşturmak : Windows Form Uygulaması
188. Yeni Proje Oluşturmak : WPF Uygulaması
189. Proje Uygulama Ayarları : İleri Seviye Detaylar
Değişken, Kapsam, Tipler ve Daha Fazlası
190. Degisken Tanımlama ve Kullanımı - 1
191. Degisken Tanımlama ve Kullanımı - 2
192. Kapsam
193. Veri Tipleri
194. Sabitler
195. Tür Dönüşümü - 1
196. Tür Dönüşümü - 2
197. NullableTypes
198. var Kullanımı
199. object Vs.
200. ref ve out Parametreleri
201. Enum Kullanımı
202. Enum Kullanımı - Gelişmiş
Operatörler
203. Aritmetik Operatörler
204. İlişkisel Operatörler
205. Mantıksal Operatörler
206. Atama Operatörleri
207. Diğer Operatörler
Akış Kontrol
208. IF
209. Switch
Diziler
210. Diziler
211. İki Boyutlu Diziler
212. Üç Boyutlu Diziler
213. Düzensiz Diziler
Koleksiyonlar
214. Jenerik Olmayan Koleksiyonlar
215. Jenerik Koleksiyonlar
Döngüler
216. For
217. while
218. Do while
219. Continue ve Break Komutları
220. Foreach
221. Hata Yönetimi
Nesne Yönelimli Programlama
222. Metotları Anlamak - 1
223. Metotları Anlamak - 2
224. Sınıf Nesnelerini Anlamak - 1
225. Sınıf Nesnelerini Anlamak - 2
226. Sınıf Nesnelerini Anlamak - 3
227. Namespace Nedir, Neden ve Nasıl Kullanılır?
228. İç İçe Sınıf Kullanımı
229. Inheritance(Kalıtım/Miras) Kavramı Nedir, Nasıl ve Neden Kullanılır?
230. Interface(Arayüz) Nedir, Neden ve Nasıl Kullanılır?
231. Polymorphism(Çok Biçimlilik) Nedir, Neden ve Nasıl Kullanılır?
232. Statik Sınıflar ile Nesne Örneğinden Bağımsız Nesneler Oluşturmak
233. Parçalı Sınıflar(Partial Class) ile Sınıf Nesnelerini Birden Fazla Sınıfa Bölmek
234. Sealed Classes(Mühürlü Sınıflar)
235. Virtual &Override ile Daha Az Kod Yazmak ve Profesyonel Mimari Geliştirmek
236. Soyut Nesneler : Abstract Objects
İleri Seviye : Gelişmiş Sınıf Kullanımı
237. İleri Seviye Sınıf Kullanımı - 1
238. İleri Seviye Sınıf Kullanımı - 2
239. İleri Seviye Sınıf Kullanımı - 3
İleri Seviye : Gelişmiş Dil Yapıları
240. Temsilci (Delegate)
241. Jenerik Temsilci (GenericDelegate)
242. Delegate ve Event İlişkisi
243. Action ve Func
244. Dinamik Programlama
245. Genişletme Metotları (ExtensionMethods)
LINQ : LanguageIntegrated Query
246. Language Integrated Query - 1
247. Language Integrated Query - 2
İleri Seviye : Reflection
248. Reflection - 1
249. Reflection - 2
250. Reflection - 3
251. Reflection - 4
252. Reflection - 5
253. ReflectionUygulama : Eklenti Tabanlı Programlama
ADO.NET ile Veritabanı Programlama
254. Veritabanı Bağlantısı Oluşturma ve Yönetme
255. Connected : Uygulama 1.1
256. Connected : Uygulama 1.2
257. Connected : Uygulama 1.3
258. Connected : Uygulama 2
259. Connected : Uygulama 3
260. Connected : Uygulama 4.1 -> Kullanıcı İşlemleri
261. Connected : Uygulama 4.2 -> Kullanıcı İşlemleri
262. Connected : Entity/Facade Tasarım Deseni Uygulama - 1
263. Connected : Entity/Facade Tasarım Deseni Uygulama - 2
264. Disconnected : DataSet ve DataTable Uygulaması
İleri Seviye : Çok Kanallı ve Asenkron Programlama
265. Thread Nedir ve Nasıl Çalışır?
266. Thread ve Multithread - FormCizim Uygulaması
267. Thread Uygulama - 1.1
268. Thread Uygulama - 1.2
269. Background Thread
270. ParameterizedThreadStart
İleri Seviye : Paralel Programlama - TPL ve PLINQ
271. Task Parallel Library - 1
272. Task Parallel Library - 2
273. TaskParallel Library - ContinueWith
274. TaskParallel Library - ReturnValue
275. PLINQ
276. Paralel.Invoke()
Algoritmalar
277. Algoritma : Tekrar Eden Karakterleri Silme
278. Algoritma : Kelimelerin Anagram Kontrolünü Yapma
279. Algoritma : Metindeki Kelime Sayısını Bulma
280. Algoritma : Metni Tersine Çevirme
WPF ile Masaüstü Programlama : ExpressionBlend
281. ExpressionBlend'e Genel Bakış ve Özelleştirme
282. Toolbox
283. Nesneler ve Zaman Çizelgesi(Timeline)
WPF ile Masaüstü Programlama : XAML
284. XamlPadX ile XAML Temelleri
285. Canvas
286. StackPanel
287. WrapPanel
288. Margin Özelliği
289. GridSplitter
290. Border
291. Button
292. CheckBox
293. ComboBox
294. ContextMenu
295. Expander
296. Image
297. Label
298. ListBox
299. Menu
300. OpenFileDialog
301. PasswordBox
302. Popup
303. RadioButton
304. RichTextBox
305. TabControl
306. TextBlock
307. TextBlock - Dikey
WPF ile Masaüstü Programlama : Uygulama Geliştirme
308. Line ile Çizim Oluşturmak
309. Line ile Çizim Oluşturmak : C# ile
310. Ellipse
311. ToolTip Kullanımı
312. Rectangle
313. UniformGrid Kullanımı
314. WPF ve XAML ile Veri Bağlama : DataBinding
315. XBAP ile Login Uygulaması
316. ListBox ile Veritabanı Uygulaması - 1
317. ListBox ile Veritabanı Uygulaması - 2
318. WPF WebBrowser : WPF Uygulamalarında Web Tarayıcısı Oluşturmak
319. C# ve XAML'ı Birlikte Kullanabilmek
320. XamlReader ile Harici Bir XAML Dosyasını Okuyarak WPF Uygulaması Geliştirmek
321. DocumentViewer ile XPS Dosyalarını Görüntülemek
WPF ve Entity Framework ile Uygulama Geliştirmek
322. Arayüz ve Proje Tanıtımı
323. Uygulama Veritabanının Tasarımı
324. Uygulamanın Entity Model Yapısını Oluşturmak
325. Uygulama Özelliği : Kullanıcı Ekle
326. Uygulama Özelliği : Kullanıcıları Getir
327. Uygulama Özelliği : Kullanıcı Güncelle
328. Uygulama Özelliği : Kullanıcı Sil
ASP.NET ile Web Programlama : Temeller
329. HTML : VisualStudio ile HTML Proje Oluşturmak
330. HTML : HTML Sayfaları Oluşturmak - 1
331. HTML : HTML Sayfaları Oluşturmak - 2
332. HTML : HTML Veri Giriş Nesneleri
333. HTML : HTML ile Kullanıcı Login Tasarımı
334. JavaScript Programlama Temelleri
ASP.NET ile Web Programlama : Standart Kontroller
335. ASP.NET Standart Kontrollere Giriş ve IsPostBack
336. ASP.NET Calendar Kontrolü
337. ASP.NET DropDownList ve ListBox Kontrolleri
338. ASP.NET FileUpload Kontrolü
339. ASP.NET MultiView Kontrolü
340. ASP.NET'de C# ile Çalışma Zamanında Dinamik Kontroller Oluşturmak
ASP.NET ile Web Programlama : Validasyon Operasyonları
341. ASP.NET'deValidasyonlara Genel Bakış
342. RequiredFieldValidator Kontrolü ile Validasyon
343. CompareValidator Kontrolü ile Validasyon
344. T.C. Kimlik No için CustomValidator Kontrolü Kullanımı
345. RegularExpressionControl Kontrolü ile Validasyon
ASP.NET ile Web Programlama : Veritabanı Operasyonları
346. ASP.NET ve ADO.NET ile Veritabanı Programlama - 1
347. ASP.NET ve ADO.NET ile Veritabanı Programlama - 2
348. ASP.NET ve ADO.NET ile Çok Katmanlı Veritabanı Uygulaması Geliştirmek
349. ASP.NET ve Entity Framework ile CRUD İşlemleri
ASP.NET ile Web Programlama : Veri Kontrolleri
350. ASP.NET DataList Veri Kontrolü
351. ASP.NET Repeater Veri Kontrolü
WPF ve Web API ile Servis Mimarili Uygulama Geliştirme
352. ASP.NET Web API için Masaüstü İstemci Uygulama Geliştirmek - 1
353. ASP.NET Web API için Masaüstü İstemci Uygulama Geliştirmek - 2
354. ASP.NET Web API için Masaüstü İstemci Uygulama Geliştirmek - 3
Unity 3D
Programların Kurulması
355. Unity 3D Kurulumu
356. 3DS Max Kurulumu
357. Android Studio Kurulumu
358. Java JDK Kurulumu
359. Tools R25 Kurulumu
Unity 3D Kullanımı
360. Unity 3D Giriş
361. GameObject ve Component
362. Malzemeler (Materials)
363. Yayınlamak (Publish)
Unity 3D’ye 3DS Max ve Tinkercad
364. 3DS Max Uygulamasını Unity3D için Kullanımı
365. Tinkercad Uygulamasını Unity3D için Kullanımı
Vuforia Kullanımı
366. Vuforia Dosyasını İndirme
367. Vuforia ile Unity 3D Uygulaması Geliştirme – I
368. Vuforia ile Unity 3D Uygulaması Geliştirme – II
Mobil Cihazlarda Kullanım
369. APK Dosyası Oluşturma
370. APK Dosyası Dönüştürme Hataları
Programlama
371. Komut Dosyası Araçları
372. Değişkenler
373. Fonksiyonlar
374. Sınıflar
375. Namespaces
376. Etkinlik İşlevleri

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“İleri Seviye Yazılım Mühendisliği” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önerilen Eğitimler

Hemen Arayın
Biz Sizi Arayalım