Eğitim Bilgileri

Uygulama veya sistem yazılımı geliştiricisi olarak çalışabilen veritabanı mühendisleri, genellikle bilgisayar sistemleri şirketleri tarafından karmaşık veritabanları tasarlamak ve izlemek için kullanılmaktadır. Veritabanı mühendisleri, şirketlerin düzenli olarak uğraştığı bilgi zenginliğini içeren ve düzenleyen veritabanlarını çalıştırmak için yazılım ve programlar oluşturmaları nedeniyle çeşitli endüstriler için hayati bir bileşendir.Bir veritabanı mühendisi olarak çalışmak için bilgisayar yazılımı, veritabanı teknolojileri ve programlamanın derinlemesine anlaşılması gerekmektedir. Veritabanı mühendisleri bir şirketin bilgi akışını yönetir. Kuruluş içindeki diğer çalışanlara bilgilendirici ve ilgili veriler sağlayan bir veritabanı tasarlar ve muhafaza ederler. Veritabanı mühendisleri, finansal hizmetler firmaları, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve büyük miktarda bilgi kullanan diğer şirketler tarafından istihdam edilebilir.

Eğitimiz çok kapsamlı olacak veritabanı nedir ile başlanacak kullanılan IT sektöründe kullanılan veritabanı programlarının en ince ayrıntısına kadar sizlere çok detaylı bir eğitim imkanı sunacağız. İddia ediyoruz ki şu ana kadar bu kadar kapsamlı ve detaylı veritabanı ile ilgili bir eğitim düzenlenmemişti. Eğitimizide Access, Oracle, SQL, PostgreSQL, SQLite vb veritabanlarının en ince noktalarına kadar değinilecek nasıl yüklenir, nasıl kaldırılır dan başlayarak bu veritabanları ile kodlamalar, sorgular yazabilmeye mühendislik/uzmanlık derecesine kadar çok kapsamlı ve detaylı bir eğitime dahil olacaksınız.

Bu eğitimi tamamlayan kişiler veritabanı konusunda temel ve ileri seviyede bilgi sahibi olacak. Bu kurs ile öğrendiklerini yaşantılarına uyarlayacak. İş olanakları, finansal hizmetler ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere tüm bilişim ve IT sektörlerinde iş bulma ihtimali artacak. IT sektöründe uzmanlaşmak isteyen herkes kendisine bu eğitimle değer katacak. Yani işlerine bilgi bolluğu içeren herhangi bir sanayi veritabanı mühendislerinin sağladığı hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Oracle, SQL, PostgreSQL, SQLite veritabanı yazılımlarının en ince noktasına kadar öğreneceksiniz çok kapsamlı ve detaylı bir eğitim olduğunu görünce ve eğitim sonrasında öğrendiklerinize sizlerde şaşıracaksınız.

Sistem ve network mühensiliği / uzmanlığı eğitimini tamamlayan herkes, Veritabanı Mühendisi olabilmek, bu alanda yetkin sayılabilmek, Veritabanı Mühendis konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alana ilgi duyan herkesi kapsamaktadır. Yazılım Mühendisliğinde önce daha kapsamlı bilgiler öğrenmek isteyen farklı alanlarda kendini geliştirmek ve eğitmenlik düzeyinde bilgi ve beceriye sahip olmak isteyenler herkesi kapsamaktadır.

Oracle Kurulum, Kullanım & Kaldırma ve Oracle Servisleri
1. OracleVeritabanı Kurulumu
2. Oracle Kurulumunu Kaldırmak
Oracle Kullanıcı İşlemleri
3. Kullanıcı Oluşturma
4. Kullanıcı Kilidini AÇMAK Ve KAPATMAK
5. Kullanıcının Şifresini Değiştirme
6. Tablo ya da Sütuna Nesne Hakları Atama
7. Kullanıcı Oluşturma ve Hak Atama
8. Giriş Yaptığımız Kullanıcının Haklarını Öğrenme
9. Hak Atama ve Geri Alma
Oracle Mimarisi ve Özellikleri
10. Giriş : Oracle'daSession Oluşturma ve Oturum Açma
11. Giriş : OracleVeritabanı ve Dosya Yapıları
12. Giriş : Yeni Bir OracleVeritabanı Oluşturmak
13. Giriş : Tablespace Ve Data File
14. Giriş : Tablespace Oluşturma
15. OracleMimarisi : OracleInstance ve Oracle Server Nedir?
16. OracleMimarisi : View'ler
17. Oracle Mimarisi : Dictionary Cache Nedir?
18. OracleMimarisi : LibraryCache Nedir?
19. Oracle Bellek Yapısı : SGA : SGA Nedir?
20. Oracle Bellek Yapısı : SGA : Java Pool Nedir?
21. Oracle Bellek Yapısı : SGA : LargePool Nedir?
22. Oracle Bellek Yapısı : SGA : RedoLogBuffer Nedir?
23. Oracle Bellek Yapısı : SGA : SHARED POOL Nedir?
24. OracleGörevleri : ARCH
25. OracleGörevleri : CKPT
26. OracleGörevleri : PMON
IDE : Oracle SQL Developer
27. Oracle SQL Developer Dosyalarını İndirmek ve Kurulumu
28. Bağlantı Oluşturmak
29. SQL ile Tablo Oluşturmak
30. Tabloya Yeni Bir Sütun Eklemek
31. Tablo Silmek
32. Bir Tablonun Sütunlarını Elde Etmek
33. Query Builder Kullanımı
34. JOIN'leri Anlamak
35. JOIN Operasyonu ile ON CLAUSE
36. JOIN Operasyonu ile WHERE CLAUSE
37. Birden Fazla Tablo İçin JOIN Oluşturmak
38. Karakter Fonksiyonları
39. Nümerik Fonksiyonlar
40. NVL Fonksiyonu
41. Tarih Fonksiyonları
42. Tarih Formatlamak
43. Grup Fonksiyonları
44. Gruplar Oluşturmak
45. Gruplama Operasyonlarında HAVING Deyimini Kullanmak
46. Fonksiyonları Kullanmak
47. Tekil Veri Ekleme
48. Çoklu Veri Ekleme
49. Veri Güncelleme
50. Tablo Silmek
51. Veriyi Excel Olarak Dışarı Aktarmak
52. Veriyi DDL Olarak Dışarı Aktarmak
53. DML Trigger Oluşturmak
54. Trigger'ların Yönetimi
55. Stored Procedure Kullanımı
56. Fonksiyonların Kullanımı
57. Düzenlemeyi Güncellemek
58. Tablo Tasarımcısı ile Tablo Oluşturmak
59. Veri Erişimi ve Veri İşleme
Komut Satırı Aracı : SQL*Plus
60. SQL*Plus : SQL Plus Login
61. APPEND ile SQL Buffer'da ki Sorguya Ekleme Yapma
62. CHANGE ile Sorgu Üzerinde Değişiklik Yapma
63. CHANGE ile Sorgu Üzerinde Silme İşlemi Yapma Kısa Yolu "C"
64. CHANGE ile Sorgu Üzerinde Silme İşlemi Yapma
65. ClearScreen ile SQL Plus Ekranı Temizleme
66. DEL Komutu ile SQL Buffer 'da ki Sorguyu Silme
67. INPUT Ile SQL Buffer'da ki Sorguya Ekleme Yapma
68. LIST Ile SQL Buffer Listeleme İşlemleri
69. Listener Servisi ve Listener ORA Dosyası
70. Oracle Servisi Durdurmak ve Başlatmak
71. SQL Buffer'da ki Sorguları SQL Script Olarak Kaydetmek
72. SQL Buffer'da ki Sorguyu Çalıştırma
73. SQL Buffer'ı Temizleme Clear Buffer
74. SQL*Plus : SET DEFINE
75. SQL*Plus : SET LINESIZE
76. SQL*Plus : Temel DELETE Kullanımı
77. SQL*Plus : Temel INSERT Kullanımı
78. SQL*Plus : Temel SELECT Kullanımı
79. SQL*Plus : Temporary Variable Geçici Değişken
80. SQL*Plus : İçerisinde İşletim Sistemi Komutlar ının Çalıştırılması
81. SQL*Plus : Veritabanına Bağlanma, Bağlantıyı Koparma ve SYS ile Tekrar Bağlanma
82. SQL*Plus : Sorgu Sonucunu Düzenleme (SET HEAD)
83. SQL*Plus : Sorgu Sonucunu Düzenleme (SET WRAP)
84. SQL Komutları : Normal Kullanıcıları İçin
85. SQL Komutları : Sistem Kullanıcıları İçin
Oracle XE Web Yönetim Arayüzü
86. Oracle XE Kurulum
87. Apex Giriş
88. SYS ve HR Kullanıcısı İle Giriş Yapmak
89. HR Kullanıcısının Kilidini Açmak
90. Kullanıcı Şifresini Değiştirmek
91. Kullanıcı Login Mesajını Yönetmek
92. Apex Arayüzünün HTTP Erişimini Yönetmek
93. Admin : Storage : Storage Utilization
94. Admin : Storage : ViewTablespaces
95. Admin : Storage : View Data Files
96. Admin : Storage : Compact Storage
97. Admin : Storage : View LoggingStatus
98. Admin : Memory : Memory Utilization
99. Admin : Memory : SGA ve PGA Ayarları
100. Admin : Database User : Create User
101. Admin : Database User : ManageUsers
102. Admin : Monitor : Sessions
103. Admin : Monitor : Top SQL
104. Admin : Monitor : SystemStatistics
105. Admin : About Database
106. Admin : Object Browser : Browse
107. Admin : Object Browser : Create : CreateTable
108. Admin : Object Browser : Create : CreateSequences
109. Admin : Object Browser : Create : CreateView
110. Admin : Object Browser : Create : Create Index
111. Admin : Object Browser : Create : CreateType
112. Admin : Object Browser : Create : CreateTrigger
113. Admin : SQL : Query Builder
114. Admin : SQL : EnterCommands
115. Admin : SQL : ViewSavedQueries
116. Admin : Generate DDL
117. Admin : Generate DDL : Object Reports
118. Admin : Generate DDL : Data Load&Unload : UnloadtoText
119. Admin : Generate DDL : Data Load&Unload : Unloadto XML
Oracle Enterprise Web Yönetim Arayüzü
120. Arayüze Giriş ve SYS Login
121. Home General
122. Host CPU
Oracle SQL Programlama : Veri Görüntüleme
123. SQL Komutlar
124. HR Şema Anlatımı
125. DESC - DESCRIBE
126. Temel SQL SELECT Statement
127. SELECT ile Kapsam Sınırlama
128. ColumnAlias Sütun Takma Isim Kullanma
129. Column Alias Ve Türetilmiş Sütunlar
130. SQL DUAL Tablosu - 1
131. SQL WHERE - 1
132. ASC & DESC
133. ORDER BY
134. SELECT ile NULL Olan ve NULL Olmayan Kayıtların Seçilmesi
135. AND, OR, NOT
136. IN ve NOT IN
137. DISTINCT
138. NULL ve NOT NULL
139. LIKE
140. LIKE Joker Karakterler
141. UNION
142. UNION ALL - 1
143. BETWEEN ... AND ve NOT BETWEEN ... AND
Veri İşleme Dili (DML)
144. Veri İşleme Dili Nedir?
145. INSERT ile Veri Ekleme
146. SELECT ile Elde Edilen Veriyi INSERT ile Kaydetmek
147. INSERT ALL - INSERT FIRST
148. INSERT RECORD
149. DELETE ile Veri Silme
150. UPDATE ile Veri Güncelleme
Oracle SQL Programlama : JOIN'ler
151. JOIN Nedir?
152. JOIN Tiplerine Genel Bakış
153. EquiJoin
154. NonEquiJoin
155. Cross Join
156. LEFT OUTER JOIN
157. RIGHT OUTER JOIN
Oracle SQL Programlama : Operatörler
158. Birleştirme Operatörü
159. Aritmetik Operatörler
160. Mantıksal Operatörler (AND, OR, NOT)
161. Karşılaştırma Operatörleri
162. MINUS
163. INTERSECT
Oracle SQL Programlama : Soru / Cevap Alıştırmaları
164. SQL Sorgu Alıştırmaları - 1
165. SQL Sorgu Alıştırmaları - 2
166. SQL Sorgu Alıştırmaları - 3
Oracle SQL Programlama : Alt Sorgular
167. Alt Sorgular
168. Gelişmiş Alt Sorgular
169. Alt Sorgu ile UPDATE
170. Alt Sorgu ile DELETE
Oracle SQL Programlama : DahiliOracle Fonksiyonları
171. Tarih Fonksiyonları
172. NULL İşlem Fonksiyonları : NULLIF
173. NULL İşlem Fonksiyonları : NVL
174. NULL İşlem Fonksiyonları : NVL2
175. Gruplama Fonksiyonları : ROLLUP
176. Gruplama Fonksiyonları : CUBE
177. Case ManipulationFonksiyonları : INITCAP
178. Case ManipulationFonksiyonları : UPPER - LOWER
179. Karakter Fonksiyonları : LENGTH
180. Karakter Fonksiyonları : CHR– ASCII
181. Karakter Fonksiyonları - CONCAT
182. Karakter Fonksiyonları : RPAD
183. Karakter Fonksiyonları : LPAD
184. Karakter Fonksiyonları - REPLACE
185. Karakter Fonksiyonları : TRIM
186. Karakter Fonksiyonları : LTRIM
187. Karakter Fonksiyonları : RTRIM
188. Karakter Fonksiyonları : SUBSTR
189. Karakter Fonksiyonları : TO CHAR
190. Sayısal Fonksiyonlar : ABS
191. Sayısal Fonksiyonları : ACOS
192. Sayısal Fonksiyonları : ASIN
193. Sayısal Fonksiyonları : ATAN
194. Sayısal Fonksiyonları : CEIL
195. Sayısal Fonksiyonları : COS
196. Sayısal Fonksiyonları : COSH
197. Sayısal Fonksiyonları : TO NUMBER
198. Sayısal Fonksiyonları : TRUNC (RAKAM)
199. UNIQUE
200. COUNT
201. ROWID
202. VERIFY
203. TRANSLATE
204. ROWNUM
205. DEFINE ve UNDEFINE Komutları
Oracle SQL Programlama : Tablo İşlemleri
206. CREATE TABLE ile Tablo Oluşturmak
207. Oracle Sequence
208. ALTER TABLE ile Tablo Yapısını Değiştirmek
209. Tablonun Adını Değiştirmek
210. Tablodaki Bir Sütuna Açıklama Satırı Eklemek
211. Tabloya Açıklama Satırı Eklemek
212. Geçici Tablolar : GLOBAL TEMPORARY TABLE
213. TruncateTable
214. Tablo Silmek : DROP TABLE
Oracle SQL Programlama : View'ler
215. View Kullanımı - 1
216. View Kullanımı - 2
217. View Hakkında Bilgi Alma
218. INLINE View Kullanımı
219. VIEW'leri DML Operasyonlarına Karşı Engellemek
Oracle SQL Programlama : İndeksler
220. İndeksler
221. INDEX Alter ve Drop Index
Oracle PL/SQL Programlama : Bloklar
222. NORMAL Blok
223. FUNCTION Blok
224. PROCEDURE Blok
Oracle PL/SQL Programlama : Akış Kontrol ve Döngüler
225. IF
226. LOOP
227. LOOP FOR
228. CASE
229. GOTO
230. WHILE
Oracle PL/SQL Programlama : Hata Yönetimi
231. EXCEPTION
232. NonPredefinedException
Oracle PL/SQL Programlama : Fonksiyonlar
233. Fonksiyonlara Giriş
234. OUT Parametre Kullanımı
235. IN OUT Parametreleri Kullanımı
236. INSERT ile FUNCTION Kullanımı
237. Fonksiyon ile İşletim Sisteminin Kullanıcı Adını Almak
Oracle PL/SQL Programlama : Prosedürler
238. Prosedürlere Giriş
239. Prosedür ile Veri Ekleme
240. Prosedür ile Veri Güncelleme
241. Prosedür ile Veri Silme
242. Prosedür Hakkında Bilgi Alma
243. Bir Prosedürü Silmek
Oracle PL/SQL Programlama : Paketler
244. Paketlere Giriş
245. Paket Içerisinde Function Kullanımı
246. Bir Paketi Değiştirmek : ALTER PACKAGE
247. Paket Silmek : DROP PACKAGE (Sessiz)
Oracle PL/SQL Programlama : Tetikleyiciler
248. AFTER DELETE Trigger Oluşturmak
249. AFTER INSERT, UPDATE, DELETE Trigger Oluşturmak
250. Tetikleyicinin Yapısını Değiştirme : ALTER TRIGGER
251. BEFORE UPDATE TRIGGER Oluşturmak
252. OF Clause
253. Tetikleyicinin Adını Değiştirmek
254. Tetikleyiciyi Silmek
Oracle ile Uygulama Geliştirme : Araştırma Ödevleri
255. C# ile OracleUygulaması : Araştırma Ödevi
256. Java ile OracleUygulaması : Araştırma Ödevi
PostgreSQLVeritabanına Ortam Hazırlıkları
257. PostgreSQL Websitesini İncelemek
258. PostgreSQL Versiyon Seçimi ve Kurulum Öncesi Operasyonlar
259. PostgreSQL Kurulum Operasyonları
260. PostgreSQLAraçları : pgAdmin Testi
261. PostgreSQLAraçları : pgAdmin Sorgu Aracı ve Oturum Yönetimi
262. Örnek Veritabanı Oluşturmak : dvdrental
263. Örnek VeritabanıOluşturmak : hr
264. Örnek Veritabanı Tablo Yapısını İncelemek : dvdrental
265. Örnek Veritabanı Tablo Yapısını İncelemek : hr
PostgreSQL Temelleri
266. PostgreSQL Nedir?
267. PostgreSQL'de Açıklama Satırı Kullanımı
268. String Birleştirme ve Takma İsim Kullanımı
269. SELECT ile Veri Filtrelemek
270. Karşılaştırma Yaparak Veri Filtrelemek : LIKE ve Joker Karakterleri
271. Veri Tekilleştirmek
272. Operatörler : Aritmetik
273. Operatörler : Mantıksal Operatörler
274. Operatörler : Karşılaştırma Operatörleri (LIKE & Joker Karakteri)
275. Diğer Operatörler : LIMIT ve OFFSET
276. Diğer Operatörler : UNION ve UNION ALL
277. Diğer Operatörler : INTERSECT
278. NULL Veri Filtreleme
279. Bölüm Sonu Alıştırmaları
Veri Tanımlama Dili (DDL)
280. Veri Tanımlama Dili Nedir?
281. CREATE : Veritabanı Oluşturmak - pgAdmin ile
282. CREATE : Veritabanı Oluşturmak - SQL ile...
283. CREATE : Tablo Oluşturmak - SQL ile
284. CREATE : CREATE TABLE AS ile Tablo Oluşturmak
285. CREATE : Otomatik Artan Sütunlu Tablo Oluşturmak
286. CREATE : Sequence ile Otomatik Artan Sütunlu Tablo Oluşturmak
287. CREATE : SELECT INTO ile Geçici Tablo Oluşturmak
288. CREATE : CREATE TEMP[ORARY] ile Geçici Tablo Oluşturmak
289. ALTER : Veritabanı Yapısını Değiştirmek
290. DROP - Tablo Silmek
291. DROP : Veritabanı Silmek
Veri İşleme Dili (DML)
292. Veri İşleme Dili Nedir?
293. INSERT : Tekli ve Çoklu Veri Ekleme İşlemi
294. UPDATE : Tekli ve Çoklu Veri Güncelleme
295. DELETE : Veri Silmek
296. TRUNCATE ile Veri Silmek ve DELETE ile Farkı
Veri Bütünlüğü
297. Veri Bütünlüğü Nedir?
298. Kısıtlama Nedir?
299. CHECK Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
300. Demo : CHECKConstraint
301. NOT NULL Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
302. Demo : NOT NULL Constraint
303. UNIQUE Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
304. Demo : UNIQUEConstaint
305. PRIMARY Key& FOREIGN Key Nedir ve Neden Kullanılır?
306. Demo : PrimaryKey ve ForeignKeyConstraint
JOIN : Tabloları Birleştirmek
307. JOIN Nedir?
308. PostgreSQL JOIN Tipleri Nelerdir?
309. INNER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
310. Demo : INNER JOIN
311. LEFT JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
312. Demo : LEFT JOIN
313. RIGHT JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
314. Demo : RIGHT JOIN
315. FULL OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
316. SELECT ile Veri Sıralamak
317. Demo : FULL OUTER JOIN
PostgreSQL İçin İstemci Programlama
318. Golang ile PostgreSQLVeritabanı Programlama - 1
319. Golang ile PostgreSQLVeritabanı Programlama - 2
320. Golang ile PostgreSQL Veritabanı Programlama - 3
321. Golang ile PostgreSQLVeritabanı Programlama - 4
SQLite Veritabanına Genel Bakış
322. SQLite Nedir ve Neden SQLite?
323. Serverless Ne Demektir?
324. SQLite Limitleri
325. SQLite Ne Zaman Tercih Edilir ya da Edilmez?
326. SQLite Kullanıcıları
SQLite Veritabanı Ortam Hazırlıkları
327. SQLite Resmi Website İncelemesi
328. SQLite Kurulum Öncesi Operasyonlar
329. SQLite Araçları
330. Geliştirme IDE'leri Tercihleri ve Kurulumlar
331. Chinook Veritabanı Tablo Yapısını Incelemek
332. Chinook Veritabanını Hazırlamak
333. Chinook Veritabanına Bağlanmak ve Sorgulamak
334. SQLiteBrowser IDE Kullanımı
335. SQLiteStudio IDE Kullanımı
SQLite SQL Programlama Temelleri
336. SQLite Veritabanında Açıklama Satırları
337. SQLite Veri Tipleri
338. SELECT ile Tablodaki Tüm Veriyi Elde Etmek
339. Metin Birleştirme ve Takma İsim Kullanımı
340. SELECT ile Veri Filtrelemek
341. Veri Tekilleştirmek
342. SELECT ile Veri Sıralamak (ASC / DESC)
343. Operatörler Aritmetik
344. Operatörler : Metin Birleştirme
345. Operatörler : Karşılaştırma
346. Operatörler : Mantıksal : AND
347. Operatörler : Mantıksal : OR
348. Operatörler : Mantıksal : NOT
349. Operatörler : Mantıksal : BETWEEN ve NOT BETWEEN
350. Operatörler : Mantıksal : AND ve OR
Veri İşleme Dili (DML)
351. Veri İşleme Dili Nedir?
352. Tekil ve Çoklu Veri Eklemek
353. Veri Güncellemek
354. Veri Silmek
Veri Tanımlama Dili (DDL)
355. CREATE : Veritabanı Oluşturmak
356. CREATE : Tablo Oluşturmak
357. Tablo Yapısını Değiştirmek
358. Tablo Silmek
Veri Bütünlüğü
359. Veri Bütünlüğü Nedir?
360. Kısıtlama Nedir?
361. NOT NULL Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
362. Demo : NOT NULL Constraint
363. PRIMARY Key & FOREIGN Key Nedir ve Neden Kullanılır?
364. Demo : Primary Key ve Foreign Key Constraint
365. Otomatik Artan Sütun Oluşturmak
366. CHECK Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
367. Demo : CHECK Constraint
368. UNIQUE Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
369. Demo : UNIQUE Constaint
Alt Sorgular
370. Alt Sorgu Nedir?
371. IN ve NOT IN Kullanımı
JOIN ile Tabloları Birleştirmek
372. JOIN Nedir?
373. SQLite JOIN Tipleri Nelerdir?
374. INNER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
375. Demo : INNER JOIN
376. LEFT OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
377. Demo : LEFT OUTER JOIN
378. RIGHT JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
379. Demo : RIGHT JOIN
380. FULL OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
381. SELF-JOIN Nedir, Neden ve Nasıl Kullanılır?
View'ler
382. View Oluşturmak
Transaction'lar
383. Transaction Oluşturmak
SQLite ile Veritabanı Uygulamaları : C# ve SQLite
384. C# ve SQLite ile Veritabanı Operasyonları

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“İleri Seviye Veri Tabanı Mühendisliği” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önerilen Eğitimler

Hemen Arayın
Biz Sizi Arayalım