,

Eğitim Bilgileri

Uygulama veya sistem yazılımı geliştiricisi olarak çalışabilen veritabanı mühendisleri, genellikle bilgisayar sistemleri şirketleri tarafından karmaşık veritabanları tasarlamak ve izlemek için kullanılmaktadır. Veritabanı mühendisleri, şirketlerin düzenli olarak uğraştığı bilgi zenginliğini içeren ve düzenleyen veritabanlarını çalıştırmak için yazılım ve programlar oluşturmaları nedeniyle çeşitli endüstriler için hayati bir bileşendir.Bir veritabanı mühendisi olarak çalışmak için bilgisayar yazılımı, veritabanı teknolojileri ve programlamanın derinlemesine anlaşılması gerekmektedir. Veritabanı mühendisleri bir şirketin bilgi akışını yönetir. Kuruluş içindeki diğer çalışanlara bilgilendirici ve ilgili veriler sağlayan bir veritabanı tasarlar ve muhafaza ederler. Veritabanı mühendisleri, finansal hizmetler firmaları, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve büyük miktarda bilgi kullanan diğer şirketler tarafından istihdam edilebilir.

Eğitimiz çok kapsamlı olacak veritabanı nedir ile başlanacak kullanılan IT sektöründe kullanılan veritabanı programlarının en ince ayrıntısına kadar sizlere çok detaylı bir eğitim imkanı sunacağız. İddia ediyoruz ki şu ana kadar bu kadar kapsamlı ve detaylı veritabanı ile ilgili bir eğitim düzenlenmemişti. Eğitimizide Access, Oracle, SQL, PostgreSQL, SQLite vb veritabanlarının en ince noktalarına kadar değinilecek nasıl yüklenir, nasıl kaldırılır dan başlayarak bu veritabanları ile kodlamalar, sorgular yazabilmeye mühendislik/uzmanlık derecesine kadar çok kapsamlı ve detaylı bir eğitime dahil olacaksınız.

 

Bu eğitimi tamamlayan kişiler veritabanı konusunda temel ve ileri seviyede bilgi sahibi olacak. Bu kurs ile öğrendiklerini yaşantılarına uyarlayacak. İş olanakları, finansal hizmetler ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere tüm bilişim ve IT sektörlerinde iş bulma ihtimali artacak. IT sektöründe uzmanlaşmak isteyen herkes kendisine bu eğitimle değer katacak. Yani işlerine bilgi bolluğu içeren herhangi bir sanayi veritabanı mühendislerinin sağladığı hizmetlerden yararlanabilmektedirler. Oracle, SQL, PostgreSQL, SQLite veritabanı yazılımlarının en ince noktasına kadar öğreneceksiniz çok kapsamlı ve detaylı bir eğitim olduğunu görünce ve eğitim sonrasında öğrendiklerinize sizlerde şaşıracaksınız.

Sistem ve network mühensiliği / uzmanlığı eğitimini tamamlayan herkes, Veritabanı Mühendisi olabilmek, bu alanda yetkin sayılabilmek, Veritabanı Mühendis konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alana ilgi duyan herkesi kapsamaktadır. Yazılım Mühendisliğinde önce daha kapsamlı bilgiler öğrenmek isteyen farklı alanlarda kendini geliştirmek ve eğitmenlik düzeyinde bilgi ve beceriye sahip olmak isteyenler herkesi kapsamaktadır.

Eğitim İçeriği
1. Temel Veritabanı Kavramları
2. Veritabanı Tipleri
3. Veritabanı Yönetim Sistemi
4. Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Tarihçesi
5. Veritabanı Yönetim Sistemi Ortamının Bileşenleri
6. Veritabanı Yönetim Sisteminin Avantajları
7. Veritabanı Modelleri
8. Veritabanı Özellikleri
9. Veritabanı Yapısı
10. Veritabanı Yönetim Sistemi Programları
11. Access Veritabanı Oluşturma Kavramları
12. Yeni Veritabanı Oluşturma
13. Tablo Oluşturma ve Alan Ekleme
14. Access Form Oluşturma
15. Sorgulara Giriş
16. Sorgu Ölçütü Örnekleri
17. Raporlara Giriş
18. Giriş Sayfası Hazırlama
19. Grafik Kullanma
20. İfadelere Genel Bakış
21. Access’te İfadeler
22. Hesap Oluşturma ve Formül Kullanma
23. Seçenek Grubu Oluşturma
24. Sekme Denetimi
25. İlişkiler
26. Programlamaya Giriş
27. Makro Oluşturucusu
28. Kod Oluşturucusu
29. İfade Oluşturucusu
Microsoft SQL Server’a Genel Bakış
30. SQL Server Kurulumu
31. SQL Server Kurulumunu Kaldırmak
32. Örnek Veritabanlarını Sunucuya Attach/Detach Etme ve Online/Offline Durumları
33. SQL Server'da Nesne Hiyerarşisi
34. USE ve GO Komutları
35. GO Komutu İle Bir Script Bloğunu n Kere Çalıştırmak
36. PRINT Komutu
SQL Programlama : Veri Tanımlama Dili (DDL)
37. Veri Tanımlama Dili Nedir?
38. VeritabanıOluşturmak : CREATE DATABASE
39. Rastgele Hazır Veriye Sahip Tablolar Oluşturmak
40. ALTER DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE
SQL Programlama : Veri İşleme Dili (DML)
41. Veri İşleme Dili Nedir?
42. INSERT ile Veri Eklemek
43. INSERT ile Çoklu Veri Eklemek
44. NEWID Kullanımı ile Birlikte Çoklu Veri Eklemek
45. SELECT ile Veri Seçmek
46. UPDATE ile Veri Güncelleme
47. DELETE ile Veri Silmek
SQL Programlama : Veri Kontrol Dili (DCL)
48. Veri Kontrol Dili Nedir?
49. Oturum ve Kullanıcı Oluşturmak
50. GRANT ile Yetki Vermek
51. DENY ile Erişimi Kısıtlamak
52. REVOKE ile Erişim Tanımını Kaldırmak
SQL Programlama : Veri Sorgulama Teknikleri ve Operatörler
53. Aritmetik Operatörler
54. Atama Operatörü
55. Metin Birleştirme Operatörü
56. SELECT ile Kayıtları Seçmek
57. Verileri Sıralamak : ORDER BY
58. SELECT INTO Kullanımı
59. DISTINCT ile Tekile İndirgemek
60. UNION - UNION ALL ile Sorgu Sonuçlarını Birleştirmek
61. WHERE ile Sorgu Sonuçlarını Filtrelemek
62. Mantıksal Operatörler : AND ve OR
63. Karşılaştırma Operatörleri : LIKE
64. Karşılaştırma Operatörleri : Joker Karakterler
65. TOP Operatörü
66. TOP Fonksiyonu
67. Veri Tiplerini Dönüştürmek - CAST ve CONVERT
SQL Programlama : SELECT ile Aralık Sorgulamak
68. BETWEEN AND
69. BETWEEN AND ve NOT BETWEEN
70. IN ve NOT IN
SQL ve T-SQL ile NULL ve Boşluk Operasyonları
71. Metinsel Değerler ile NULL Kullanımı
72. SPACE Fonksiyonu
73. IS NULL Operatörü
74. ISNULL Fonksiyonu
75. COALESCE Fonksiyonu
76. NULLIF Fonksiyonu
JOIN : Tabloları Birleştirmek
77. JOIN Nedir?
78. JOIN Tiplerine Genel Bakış
79. SQL Server'da JOIN Mimarisi
80. Klasik JOIN
81. INNER JOIN
82. LEFT OUTER JOIN
83. RIGHT OUTER JOIN
84. FULL OUTER JOIN
Veri Bütünlüğü
85. Veri Bütünlüğü Nedir?
86. Kısıtlama Nedir?
87. UniqueKeyConstraint Oluşturmak
88. ForeignKeyConstraint Oluşturmak
89. PrimaryKey : Tablo Oluştururken PrimaryKey Oluşturmak
90. PrimaryKey : Mevcut Bir Tabloda PrimaryKey Oluşturmak
91. CheckConstraint Oluşturmak
92. Tablo Oluştururken DEFAULT Constraint Tanımlamak
93. Mevcut Bir Tabloya DEFAULT Constraint Eklemek
Alt Sorgular (SubQueries)
94. Alt Sorgu Nedir?
95. Tekil Değerler Döndüren İç İçe Sorgular
96. Çoklu Sonuç Döndüren İç İçe Alt Sorgular
97. Türetilmiş Tablolar
98. İlişkili Alt Sorgular : SELECT Listesindeki İlişkili Alt Sorgular
99. İlişkili Alt Sorgular : WHERE Listesindeki İlişkili Alt Sorgular
100. İlişkili Alt Sorgular : EXISTS ve NOT EXISTS
Dahili Fonksiyonlar, Komutlar, Değişkenler : Temeller
101. IDENTITY
102. SCOPE_IDENTITY
103. IDENTITY_CURRENT
104. ROWCOUNT
105. SERVERNAME
106. UPPER ve LOWER
107. LEN
108. Global Değişkenler : CONNECTIONS
109. Global Değişkenler : CPU_BUSY
110. Global Değişkenler : DBTS
111. Global Değişkenler : VAR
112. Global Değişkenler : VARP
Dahili Fonksiyonlar : Matematik Fonksiyonları
113. ABS
114. ATAN
115. ATN2
116. CEILING
117. COS ve ACOS
118. COT
119. DEGREES
120. EXP
121. FLOOR
122. RADIANS
123. RAND
124. SIGN
125. SIN ve ASIN
126. SQRT
127. SQUARE
128. TAN
129. LOG
130. LOG10
131. PI
132. POWER
İleri Seviye SQL ve T-SQL Sorgu Teknikleri
133. CommonTableExpressions (CTE)
134. Rütbeleme Fonksiyonları ile Kayıtları Sıralamak : ROW_NUMBER
135. Gelişmiş Fonksiyonlar : RANK ve DENSE_RANK
136. Gelişmiş Fonksiyonlar : NEWID ve TABLESAMPLE
137. Gelişmiş Operatörler : PIVOT
138. Gelişmiş Operatörler : UNPIVOT
139. Gelişmiş Operatörler : INTERSECT
140. Gelişmiş Operatörler : EXCEPT
141. Veri Eklemek : Sorgu Sonucunu Yeni Tabloda Saklamak
142. Veri Eklemek : StoredProcedure Sonucunu Tabloya Eklemek
143. Veri Eklemek : Sorgu Sonucunu Mevcut Bir Tabloya Eklemek
144. Veri Güncellemek : Tabloları Birleştirerek Veri Güncellemek
145. Veri Güncellemek : Alt Sorgular İle Veri Güncellemek
146. Veri Silmek : Tabloları Birleştirerek Veri Silmek
147. Veri Silmek : Alt Sorgular ile Veri Silmek
148. Veri Silmek : TRUNCATE TABLE ile Veri Silmek
149. Veri Silmek : TOP Fonksiyonu ile Veri Silmek
150. Veri Silmek : Silinen Bir Kaydın DELETED İçerisinde Görüntülenmesi
İleri Seviye SQL & T-SQL : Verileri Gruplamak ve Özetlemek
151. GroupBy
152. GroupByAll
153. Having
154. AVG Fonksiyonu
155. SUM Fonksiyonu
156. COUNT Fonksiyonu
157. MAX Fonksiyonu
158. MIN Fonksiyonu
Geçici Veriler ile Çalışmak : Tarih ve Zaman İşlemleri
159. SQL Server Tarih/Zaman Veri Tipleri
160. CAST ve CONVERT ile Tarih Formatlamak
161. GETDATE - 1
162. GETDATE - 2
163. DATEADD
164. DATEDIFF
165. DATENAME
166. DAY
167. GETUTCDATE
168. MONTH
169. YEAR
Indeks’ler ile Performans Odaklı Çalışmak
170. SQL Server Depolama Mimarisi - 1
171. SQL Server Depolama Mimarisi - 2
172. İndeksler Nerelerde Kullanılır?
173. İndeksleri Anlamak
174. SQL Server İndeks Türleri
175. Unique Index Oluşturmak
176. Indeksler Hakkında Bilgi Almak
177. İndeks Yönetimi
178. İndeksleri Açmak ve Kapatmak
179. İndeks Seçeneklerini Değiştirmek
SQL Programlama : Prosedürel Yapılar
180. Değişken Tanımlamak ve Değer Atamak
181. IF ELSE
182. İç İçe IF Kullanımı
183. CASE
184. WHILE Döngüsü
185. CONTINUE ve BREAK Komutu
186. WAIT FOR İfadesi
187. GOTO
SQL Programlama : View’ler
188. View'ler Neden Kullanılır?
189. View'e Alternatif Çözümler
190. View Oluşturmak
191. View Kısıtlamalar
192. View'ların Yapısını Görüntülemek
193. View Üzerinde Değişiklik Yapmak
194. View İçeriğini Şifrelemek
195. View'ları Silmek
SQL Programlama : StoredProcedure’ler
196. StoredProcedure'ler Nedir ve Neden Kullanılır
197. StoredProcedure Türleri
198. StoredProcedure Kısıtlamaları
199. StoredProcedure'lere Giriş
200. StoredProcedure Oluşturmak
201. Örnek : StoredProcedure ile INSERT
202. Örnek : StoredProcedure ile SELECT
203. Örnek : StoredProcedure ile UPDATE
204. Örnek : StoredProcedure ile DELETE
205. StoredProcedure İçin Gerekli İzin ve Roller
206. NOCOUNT Oturum Parametresinin Önemi ve Kullanımı
207. StoredProcedure'lerde Değişiklik Yapmak
208. StoredProcedure'leri Yeniden Derlemek
209. StoredProcedure İçin İzinleri Yönetmek
210. Parametre Kullanımı : Girdi Parametreleri
211. Parametre Kullanımı : Tablo Tipi Parametre Alan StoredProcedure'ler
212. Parametre Kullanımı : Çıkış Parametreleriyle Çalışmak
213. RETURN Deyimi
214. StoredProcedure Güvenliği
215. StoredProcedure'ler Hakkında Bilgi Almak
216. StoredProcedure'leri Silmek
SQL Programlama : Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
217. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Nedir ve Neden Kullanılır?
218. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlarda Kod Gizliliği
219. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Oluşturmak
220. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonları Değiştirmek
221. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonları Silmek
SQL Programlama : Hata Yönetimi
222. Hata Mesajları Giriş
223. Hata Mesajlarını Görüntülemek
224. SQL Server Sistemine Yeni Mesaj Eklemek
225. Eklenen Yeni Mesajları Silmek
226. Oluşan Son Hatanın Kodunu Yakalamak : @@ERROR
227. StoredProcedure İçerisinde @@ERROR Kullanımı
228. Hata Fırlatmak : RAISERROR İfadesi
229. Hata Fırlatmak : THROW İfadesi
230. T-SQL İle Hata Kontrolü ve TRY-CATCH
SQL Programlama : Cursor'lar
231. SQL Cursor Nedir?
232. SQL Cursor Neden Kullanılır?
233. SQL Cursor Tipleri ve Özellikleri
234. Cursor Tipleri
235. Cursor İçerisindeki SELECT Sorgusunun Farkları
236. SQL Cursor'un Ömrü
237. SQL Cursor'lar ile Satırları Dolaşmak : FETCH
SQL Programlama : Dinamik T-SQL Programlama
238. Dinamik T-SQL Yazmak - 1
239. Dinamik T-SQL Yazmak - 2
240. Dinamik T-SQL Güvenlik Sorunsalı
241. Örnek : StoredProcedure Kullanımı
242. Örnek : EXEC Fonksiyonu İçerisinde Tür Dönüşümü
SQL Programlama : Transaction'lar
243. Transaction Nedir ve Neden Kullanılır?
244. Transaction ve Ortak Zamanlılık Kavramları
245. Transaction Bloğu
246. Transaction İfadelerini Anlamak
247. Transaction Oluşturmak
248. Sabitleme Noktası : SAVE TRANSACTION
249. Try-Catch ile Transaction Hatası Yakalamak
250. İç İçe Transaction Kullanımı
SQL Programlama : Trigger’lar
251. Trigger Nedir ve Neden Kullanılır?
252. Trigger'lar Nasıl Çalışır?
253. Trigger Türleri ve INSERTED, DELETED Tabloları
254. Trigger Oluşturmak - Giriş
255. TriggerOluşturmak : INSERTTrigger
256. TriggerOluşturmak : DELETETrigger
257. TriggerOluşturmak : UPDATETrigger
258. Birden Fazla İşlem İçin Triger Oluşturmak
259. INSTEAD OF Trigger : Giriş
260. INSTEAD OF Trigger : INSERT
261. INSTEAD OF Trigger : UPDATE
262. INSTEAD OF Trigger : DELETE
263. DDL Trigger : Giriş
264. DDL Trigger : Veritabanı Seviyeli
265. DDL Trigger : Sunucu Seviyeli
266. TriggerYönetimi : Trigger'ı Değiştirmek
267. TriggerYönetimi : Trigger'ları Kapatmak ve Açmak
268. TriggerYönetimi : Trigger Silmek
SQL Programlama : Sorgu ve Erişim Güvenliği
269. Sorgu ve Erişim Güvenliği - 1
270. Sorgu ve Erişim Güvenliği - 2
271. Login Oluşturmak
272. Oluşturulan Login'e Kullanıcı Atamak
VeritabanıYönetimi : Yedeklemek ve Yedekten Dönmek
273. Yedeklemek ve Yedekten Dönmek
Oracle Kurulum, Kullanım & Kaldırma ve Oracle Servisleri
274. OracleVeritabanı Kurulumu
275. Oracle Kurulumunu Kaldırmak
Oracle Kullanıcı İşlemleri
276. Kullanıcı Oluşturma
277. Kullanıcı Kilidini AÇMAK Ve KAPATMAK
278. Kullanıcının Şifresini Değiştirme
279. Kullanıcı Oluşturma ve Hak Atama
280. Tablo ya da Sütuna Nesne Hakları Atama
281. Giriş Yaptığımız Kullanıcının Haklarını Öğrenme
282. Hak Atama ve Geri Alma
Oracle Mimarisi ve Özellikleri
283. Giriş : Oracle'daSession Oluşturma ve Oturum Açma
284. Giriş : OracleVeritabanı ve Dosya Yapıları
285. Giriş : Yeni Bir OracleVeritabanı Oluşturmak
286. Giriş : Tablespace Ve Data File
287. Giriş : Tablespace Oluşturma
288. OracleMimarisi : OracleInstance ve Oracle Server Nedir?
289. OracleMimarisi : View'ler
290. Oracle Mimarisi : Dictionary Cache Nedir?
291. OracleMimarisi : LibraryCache Nedir?
292. Oracle Bellek Yapısı : SGA : SGA Nedir?
293. Oracle Bellek Yapısı : SGA : Java Pool Nedir?
294. Oracle Bellek Yapısı : SGA : LargePool Nedir?
295. Oracle Bellek Yapısı : SGA : RedoLogBuffer Nedir?
296. Oracle Bellek Yapısı : SGA : SHARED POOL Nedir?
297. OracleGörevleri : ARCH
298. OracleGörevleri : CKPT
299. OracleGörevleri : PMON
IDE : Oracle SQL Developer
300. Oracle SQL Developer Dosyalarını İndirmek ve Kurulumu
301. Bağlantı Oluşturmak
302. SQL ile Tablo Oluşturmak
303. Tabloya Yeni Bir Sütun Eklemek
304. Tablo Silmek
305. Bir Tablonun Sütunlarını Elde Etmek
306. Query Builder Kullanımı
307. JOIN'leri Anlamak
308. JOIN Operasyonu ile ON CLAUSE
309. JOIN Operasyonu ile WHERE CLAUSE
310. Birden Fazla Tablo İçin JOIN Oluşturmak
311. Karakter Fonksiyonları
312. Nümerik Fonksiyonlar
313. NVL Fonksiyonu
314. Tarih Fonksiyonları
315. Tarih Formatlamak
316. Grup Fonksiyonları
317. Gruplar Oluşturmak
318. Gruplama Operasyonlarında HAVING Deyimini Kullanmak
319. Fonksiyonları Kullanmak
320. Tekil Veri Ekleme
321. Çoklu Veri Ekleme
322. Veri Güncelleme
323. Tablo Silmek
324. Veriyi Excel Olarak Dışarı Aktarmak
325. Veriyi DDL Olarak Dışarı Aktarmak
326. DML Trigger Oluşturmak
327. Trigger'ların Yönetimi
328. Stored Procedure Kullanımı
329. Fonksiyonların Kullanımı
330. Düzenlemeyi Güncellemek
331. Tablo Tasarımcısı ile Tablo Oluşturmak
332. Veri Erişimi ve Veri İşleme
Komut Satırı Aracı : SQL*Plus
333. SQL*Plus : SQL Plus Login
334. APPEND ile SQL Buffer'da ki Sorguya Ekleme Yapma
335. CHANGE ile Sorgu Üzerinde Değişiklik Yapma
336. CHANGE ile Sorgu Üzerinde Silme İşlemi Yapma Kısa Yolu "C"
337. CHANGE ile Sorgu Üzerinde Silme İşlemi Yapma
338. ClearScreen ile SQL Plus Ekranı Temizleme
339. DEL Komutu ile SQL Buffer 'da ki Sorguyu Silme
340. INPUT Ile SQL Buffer'da ki Sorguya Ekleme Yapma
341. LIST Ile SQL Buffer Listeleme İşlemleri
342. Listener Servisi ve Listener ORA Dosyası
343. Oracle Servisi Durdurmak ve Başlatmak
344. SQL Buffer'da ki Sorguları SQL Script Olarak Kaydetmek
345. SQL Buffer'da ki Sorguyu Çalıştırma
346. SQL Buffer'ı Temizleme Clear Buffer
347. SQL*Plus : SET DEFINE
348. SQL*Plus : SET LINESIZE
349. SQL*Plus : Temel DELETE Kullanımı
350. SQL*Plus : Temel INSERT Kullanımı
351. SQL*Plus : Temel SELECT Kullanımı
352. SQL*Plus : Temporary Variable Geçici Değişken
353. SQL*Plus : İçerisinde İşletim Sistemi Komutlar ının Çalıştırılması
354. SQL*Plus : Veritabanına Bağlanma, Bağlantıyı Koparma ve SYS ile Tekrar Bağlanma
355. SQL*Plus : Sorgu Sonucunu Düzenleme (SET HEAD)
356. SQL*Plus : Sorgu Sonucunu Düzenleme (SET WRAP)
357. SQL Komutları : Normal Kullanıcıları İçin
358. SQL Komutları : Sistem Kullanıcıları İçin
Oracle XE Web Yönetim Arayüzü
359. Oracle XE Kurulum
360. Apex Giriş
361. SYS ve HR Kullanıcısı İle Giriş Yapmak
362. HR Kullanıcısının Kilidini Açmak
363. Kullanıcı Şifresini Değiştirmek
364. Kullanıcı Login Mesajını Yönetmek
365. Apex Arayüzünün HTTP Erişimini Yönetmek
366. Admin : Storage : Storage Utilization
367. Admin : Storage : ViewTablespaces
368. Admin : Storage : View Data Files
369. Admin : Storage : Compact Storage
370. Admin : Storage : View LoggingStatus
371. Admin : Memory : Memory Utilization
372. Admin : Memory : SGA ve PGA Ayarları
373. Admin : Database User : Create User
374. Admin : Database User : ManageUsers
375. Admin : Monitor : Sessions
376. Admin : Monitor : Top SQL
377. Admin : Monitor : SystemStatistics
378. Admin : About Database
379. Admin : Object Browser : Browse
380. Admin : Object Browser : Create : CreateTable
381. Admin : Object Browser : Create : CreateSequences
382. Admin : Object Browser : Create : CreateView
383. Admin : Object Browser : Create : Create Index
384. Admin : Object Browser : Create : CreateType
385. Admin : Object Browser : Create : CreateTrigger
386. Admin : SQL : Query Builder
387. Admin : SQL : EnterCommands
388. Admin : SQL : ViewSavedQueries
389. Admin : Generate DDL
390. Admin : Generate DDL : Object Reports
391. Admin : Generate DDL : Data Load&Unload : UnloadtoText
392. Admin : Generate DDL : Data Load&Unload : Unloadto XML
Oracle Enterprise Web Yönetim Arayüzü
393. Arayüze Giriş ve SYS Login
394. Home General
395. Host CPU
Oracle SQL Programlama : Veri Görüntüleme
396. SQL Komutlar
397. HR Şema Anlatımı
398. DESC - DESCRIBE
399. Temel SQL SELECT Statement
400. SELECT ile Kapsam Sınırlama
401. ColumnAlias Sütun Takma Isim Kullanma
402. Column Alias Ve Türetilmiş Sütunlar
403. SQL DUAL Tablosu - 1
404. SQL WHERE - 1
405. ASC & DESC
406. ORDER BY
407. SELECT ile NULL Olan ve NULL Olmayan Kayıtların Seçilmesi
408. AND, OR, NOT
409. IN ve NOT IN
410. DISTINCT
411. NULL ve NOT NULL
412. LIKE
413. LIKE Joker Karakterler
414. UNION
415. UNION ALL - 1
416. BETWEEN ... AND ve NOT BETWEEN ... AND
Veri İşleme Dili (DML)
417. Veri İşleme Dili Nedir?
418. INSERT ile Veri Ekleme
419. SELECT ile Elde Edilen Veriyi INSERT ile Kaydetmek
420. INSERT ALL - INSERT FIRST
421. INSERT RECORD
422. DELETE ile Veri Silme
423. UPDATE ile Veri Güncelleme
Oracle SQL Programlama : JOIN'ler
424. JOIN Nedir?
425. JOIN Tiplerine Genel Bakış
426. EquiJoin
427. NonEquiJoin
428. Cross Join
429. LEFT OUTER JOIN
430. RIGHT OUTER JOIN
Oracle SQL Programlama : Operatörler
431. Birleştirme Operatörü
432. Aritmetik Operatörler
433. Mantıksal Operatörler (AND, OR, NOT)
434. Karşılaştırma Operatörleri
435. MINUS
436. INTERSECT
Oracle SQL Programlama : Soru / Cevap Alıştırmaları
437. SQL Sorgu Alıştırmaları - 1
438. SQL Sorgu Alıştırmaları - 2
439. SQL Sorgu Alıştırmaları - 3
Oracle SQL Programlama : Alt Sorgular
440. Alt Sorgular
441. Gelişmiş Alt Sorgular
442. Alt Sorgu ile UPDATE
443. Alt Sorgu ile DELETE
Oracle SQL Programlama : DahiliOracle Fonksiyonları
444. Tarih Fonksiyonları
445. NULL İşlem Fonksiyonları : NULLIF
446. NULL İşlem Fonksiyonları : NVL
447. NULL İşlem Fonksiyonları : NVL2
448. Gruplama Fonksiyonları : ROLLUP
449. Gruplama Fonksiyonları : CUBE
450. Case ManipulationFonksiyonları : INITCAP
451. Case ManipulationFonksiyonları : UPPER - LOWER
452. Karakter Fonksiyonları : LENGTH
453. Karakter Fonksiyonları : CHR– ASCII
454. Karakter Fonksiyonları - CONCAT
455. Karakter Fonksiyonları : RPAD
456. Karakter Fonksiyonları : LPAD
457. Karakter Fonksiyonları - REPLACE
458. Karakter Fonksiyonları : TRIM
459. Karakter Fonksiyonları : LTRIM
460. Karakter Fonksiyonları : RTRIM
461. Karakter Fonksiyonları : SUBSTR
462. Karakter Fonksiyonları : TO CHAR
463. Sayısal Fonksiyonlar : ABS
464. Sayısal Fonksiyonları : ACOS
465. Sayısal Fonksiyonları : ASIN
466. Sayısal Fonksiyonları : ATAN
467. Sayısal Fonksiyonları : CEIL
468. Sayısal Fonksiyonları : COSH
469. Sayısal Fonksiyonları : TO NUMBER
470. Sayısal Fonksiyonları : TRUNC (RAKAM)
471. UNIQUE
472. COUNT
473. ROWID
474. VERIFY
475. TRANSLATE
476. ROWNUM
477. DEFINE ve UNDEFINE Komutları
Oracle SQL Programlama : Tablo İşlemleri
478. CREATE TABLE ile Tablo Oluşturmak
479. Oracle Sequence
480. ALTER TABLE ile Tablo Yapısını Değiştirmek
481. Tablonun Adını Değiştirmek
482. Tablodaki Bir Sütuna Açıklama Satırı Eklemek
483. Tabloya Açıklama Satırı Eklemek
484. Geçici Tablolar : GLOBAL TEMPORARY TABLE
485. TruncateTable
486. Tablo Silmek : DROP TABLE
Oracle SQL Programlama : View'ler
487. View Kullanımı - 1
488. View Kullanımı - 2
489. View Hakkında Bilgi Alma
490. INLINE View Kullanımı
491. VIEW'leri DML Operasyonlarına Karşı Engellemek
Oracle SQL Programlama : İndeksler
492. İndeksler
493. INDEX Alter ve Drop Index
Oracle PL/SQL Programlama : Bloklar
494. NORMAL Blok
495. FUNCTION Blok
496. PROCEDURE Blok
Oracle PL/SQL Programlama : Akış Kontrol ve Döngüler
497. IF
498. LOOP
499. LOOP FOR
500. CASE
501. GOTO
502. WHILE
Oracle PL/SQL Programlama : Hata Yönetimi
503. EXCEPTION
504. NonPredefinedException
Oracle PL/SQL Programlama : Fonksiyonlar
505. Fonksiyonlara Giriş
506. OUT Parametre Kullanımı
507. IN OUT Parametreleri Kullanımı
508. INSERT ile FUNCTION Kullanımı
509. Fonksiyon ile İşletim Sisteminin Kullanıcı Adını Almak
Oracle PL/SQL Programlama : Prosedürler
510. Prosedürlere Giriş
511. Prosedür ile Veri Ekleme
512. Prosedür ile Veri Güncelleme
513. Prosedür ile Veri Silme
514. Prosedür Hakkında Bilgi Alma
515. Bir Prosedürü Silmek
Oracle PL/SQL Programlama : Paketler
516. Paketlere Giriş
517. Paket Içerisinde Function Kullanımı
518. Bir Paketi Değiştirmek : ALTER PACKAGE
519. Paket Silmek : DROP PACKAGE (Sessiz)
Oracle PL/SQL Programlama : Tetikleyiciler
520. AFTER DELETE Trigger Oluşturmak
521. AFTER INSERT, UPDATE, DELETE Trigger Oluşturmak
522. Tetikleyicinin Yapısını Değiştirme : ALTER TRIGGER
523. BEFORE UPDATE TRIGGER Oluşturmak
524. OF Clause
525. Tetikleyicinin Adını Değiştirmek
526. Tetikleyiciyi Silmek
Oracle ile Uygulama Geliştirme : Araştırma Ödevleri
527. C# ile OracleUygulaması : Araştırma Ödevi
528. Java ile OracleUygulaması : Araştırma Ödevi
PostgreSQLVeritabanına Ortam Hazırlıkları
529. PostgreSQL Websitesini İncelemek
530. PostgreSQL Versiyon Seçimi ve Kurulum Öncesi Operasyonlar
531. PostgreSQL Kurulum Operasyonları
532. PostgreSQLAraçları : pgAdmin Testi
533. PostgreSQLAraçları : pgAdmin Sorgu Aracı ve Oturum Yönetimi
534. Örnek Veritabanı Oluşturmak : dvdrental
535. Örnek VeritabanıOluşturmak : hr
536. Örnek Veritabanı Tablo Yapısını İncelemek : dvdrental
537. Örnek Veritabanı Tablo Yapısını İncelemek : hr
PostgreSQL Temelleri
538. PostgreSQL Nedir?
539. PostgreSQL'de Açıklama Satırı Kullanımı
540. String Birleştirme ve Takma İsim Kullanımı
541. SELECT ile Veri Filtrelemek
542. Karşılaştırma Yaparak Veri Filtrelemek : LIKE ve Joker Karakterleri
543. SELECT ile Veri Sıralamak
544. Veri Tekilleştirmek
545. Operatörler : Aritmetik
546. Operatörler : Mantıksal Operatörler
547. Operatörler : Karşılaştırma Operatörleri (LIKE & Joker Karakteri)
548. Diğer Operatörler : LIMIT ve OFFSET
549. Diğer Operatörler : UNION ve UNION ALL
550. Diğer Operatörler : INTERSECT
551. NULL Veri Filtreleme
552. Bölüm Sonu Alıştırmaları
Veri Tanımlama Dili (DDL)
553. Veri Tanımlama Dili Nedir?
554. CREATE : Veritabanı Oluşturmak - pgAdmin ile
555. CREATE : Veritabanı Oluşturmak - SQL ile...
556. CREATE : Tablo Oluşturmak - SQL ile
557. CREATE : CREATE TABLE AS ile Tablo Oluşturmak
558. CREATE : Otomatik Artan Sütunlu Tablo Oluşturmak
559. CREATE : Sequence ile Otomatik Artan Sütunlu Tablo Oluşturmak
560. CREATE : SELECT INTO ile Geçici Tablo Oluşturmak
561. CREATE : CREATE TEMP[ORARY] ile Geçici Tablo Oluşturmak
562. ALTER : Veritabanı Yapısını Değiştirmek
563. DROP - Tablo Silmek
564. DROP : Veritabanı Silmek
Veri İşleme Dili (DML)
565. Veri İşleme Dili Nedir?
566. INSERT : Tekli ve Çoklu Veri Ekleme İşlemi
567. UPDATE : Tekli ve Çoklu Veri Güncelleme
568. DELETE : Veri Silmek
569. TRUNCATE ile Veri Silmek ve DELETE ile Farkı
Veri Bütünlüğü
570. Veri Bütünlüğü Nedir?
571. Kısıtlama Nedir?
572. CHECK Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
573. Demo : CHECKConstraint
574. NOT NULL Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
575. Demo : NOT NULL Constraint
576. UNIQUE Constraint Nedir ve Neden Kullanılır?
577. Demo : UNIQUEConstaint
578. PRIMARY Key& FOREIGN Key Nedir ve Neden Kullanılır?
579. Demo : PrimaryKey ve ForeignKeyConstraint
JOIN : Tabloları Birleştirmek
580. JOIN Nedir?
581. PostgreSQL JOIN Tipleri Nelerdir?
582. INNER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
583. Demo : INNER JOIN
584. LEFT JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
585. Demo : LEFT JOIN
586. RIGHT JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
587. Demo : RIGHT JOIN
588. FULL OUTER JOIN Nedir ve Neden Kullanılır?
589. Demo : FULL OUTER JOIN
PostgreSQL İçin İstemci Programlama
590. Golang ile PostgreSQLVeritabanı Programlama - 1
591. Golang ile PostgreSQLVeritabanı Programlama - 2
592. Golang ile PostgreSQL Veritabanı Programlama - 3
593. Golang ile PostgreSQLVeritabanı Programlama - 4

Kurs İçeriği

Demo Derslerimiz

Eğitmen

  • Tanıtım ve Giriş
    593 Ders

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Temel Veri Tabanı Mühendisliği” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önerilen Eğitimler

Hemen Arayın
Biz Sizi Arayalım