,

Eğitim Bilgileri

Oracle Veritabanı Programlama Eğitimi, dünyadaki en güçlü ve en çok kullanılan veritabanı yazılımlarından olan biri olan Oracle'ın eğitimidir. Oracle, çok büyük şirketlerden devletlere kadar pek çok kurum/kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Bu eğitimin adından da anlaşılacağı üzere bir veritabanı programlama eğitimidir. Oracle veritabanı ile ilgili mimari, kullanıcı işlemleri, alt yapı ve yönetimsel eğitimlerin tamamı veritabanı yönetimi konusudur. Bu eğitimimizde oracle veritabanı programlama ve oracle veritabanı yönetimi konularında uzmanlık düzeyine erişebileceksiniz.

Uygulama veya sistem yazılımı geliştiricisi olarak çalışabilen Oracle Veritabanı mühendisleri/uzmanları, genellikle bilgisayar sistemleri şirketleri tarafından karmaşık veritabanları tasarlamak ve izlemek için kullanılmaktadır. Oracle Veritabanı mühendisleri/uzmanları, şirketlerin düzenli olarak uğraştığı bilgi zenginliğini içeren ve düzenleyen veritabanlarını çalıştırmak için yazılım ve programlar oluşturmaları nedeniyle çeşitli endüstriler için hayati bir bileşendir.Bir veritabanı mühendisi/uzmanı olarak çalışmak için bilgisayar yazılımı, veritabanı teknolojileri ve programlamanın derinlemesine anlaşılması gerekmektedir. Veritabanı mühendisleri/uzmanları bir şirketin bilgi akışını yönetir. Kuruluş içindeki diğer çalışanlara bilgilendirici ve ilgili veriler sağlayan bir veritabanı tasarlar ve muhafaza ederler. Veritabanı mühendisleri/uzmanları, finansal hizmetler firmaları, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve büyük miktarda bilgi kullanan diğer şirketler tarafından istihdam edilebilir.

Eğitimiz çok kapsamlı olacak IT sektöründe en çok kullanılan veritabanlarından olan Oracle Veritabanı programlarının en ince ayrıntısına kadar sizlere çok detaylı bir eğitim imkanı sunacağız. İddia ediyoruz ki şu ana kadar bu kadar kapsamlı ve detaylı veritabanı ile ilgili bir eğitim düzenlenmemişti.

  • Bu eğitimi tamamlayan kişiler Oracle Veritabanı konusunda temel ve ileri seviyede bilgi sahibi olacak.
  • Bu kurs ile öğrendiklerini yaşantılarına uyarlayacak.
  • İş olanakları, finansal hizmetler ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere tüm bilişim ve IT sektörlerinde iş bulma ihtimali artacak.
  • IT sektöründe uzmanlaşmak isteyen herkes kendisine bu eğitimle değer katacak. Yani işlerine bilgi bolluğu içeren herhangi bir sanayi veritabanı mühendislerinin sağladığı hizmetlerden yararlanabilmektedirler
  • Oracle Veritabanı alanında uzmanlaşmak isteyenler,
  • Oracle veritabanı mimarisini en ince ayrıntılarını öğrenmek ve anlamak isteyenler,
  • Oracle SQL diliyle Oracle üzerinde detaylı rapor ve analiz sorguları hazırlamak isteyenler,
  • Oracle PL/SQL ile gelişmiş veritabanı programlama süreçlerini gerçekleştirebilmek isteyenler,
  • Oracle Veritabanı alanında uzmanlaşarak bu alanda çalışmak isteyen herkesi kapsamaktadır.

Oracle Kurulum, Kullanım & Kaldırma ve Oracle Servisleri
1. Oracle Veritabanı Kurulumu
2. Oracle Kurulumunu Kaldırmak
Oracle Kullanıcı İşlemleri
3. Kullanıcı Oluşturma
4. Kullanıcı Kilidini Açmak ve Kapatmak
5. Kullanıcının Şifresini Değiştirme
6. Kullanıcı Oluşturma ve Hak Atama
7. Tablo ya da Sütuna Nesne Hakları Atama
8. Giriş Yaptığımız Kullanıcının Haklarını Öğrenme
9. Hak Atama ve Geri Alma
Oracle Mimarisi ve Özellikleri
10. Giriş : Oracle'daSession Oluşturma ve Oturum Açma
11. Giriş : OracleVeritabanı ve Dosya Yapıları
12. Giriş : Yeni Bir Oracle Veritabanı Oluşturmak
13. Giriş : Tablespace Ve Data File
14. Giriş : Tablespace Oluşturma
15. Oracle Mimarisi : Oracle Instance ve Oracle Server Nedir?
16. Oracle Mimarisi : View'ler
17. Oracle Mimarisi : Dictionary Cache Nedir?
18. Oracle Mimarisi : Library Cache Nedir?
19. Oracle Bellek Yapısı : SGA : SGA Nedir?
20. Oracle Bellek Yapısı : SGA : Java Pool Nedir?
21. Oracle Bellek Yapısı : SGA : LargePool Nedir?
22. Oracle Bellek Yapısı : SGA : RedoLogBuffer Nedir?
23. Oracle Bellek Yapısı : SGA : SHARED POOL Nedir?
24. Oracle Görevleri : ARCH
25. OracleGörevleri : CKPT
26. OracleGörevleri : PMON
IDE : Oracle SQL Developer
27. Oracle SQL Developer Dosyalarını İndirmek ve Kurulumu
28. Bağlantı Oluşturmak
29. SQL ile Tablo Oluşturmak
30. Tabloya Yeni Bir Sütun Eklemek
31. Tablo Silmek
32. Bir Tablonun Sütunlarını Elde Etmek
33. Query Builder Kullanımı
34. Karakter Fonksiyonları
35. Nümerik Fonksiyonlar
36. NVL Fonksiyonu
37. Tarih Fonksiyonları
38. Tarih Formatlamak
39. Grup Fonksiyonları
40. Gruplar Oluşturmak
41. Gruplama Operasyonlarında HAVING Deyimini Kullanmak
42. Fonksiyonları Kullanmak
43. Tekil Veri Ekleme
44. Çoklu Veri Ekleme
45. Veri Güncelleme
46. Tablo Silmek
47. Veriyi Excel Olarak Dışarı Aktarmak
48. Veriyi DDL Olarak Dışarı Aktarmak
49. DML Trigger Oluşturmak
50. Trigger'ların Yönetimi
51. Stored Procedure Kullanımı
52. Fonksiyonların Kullanımı
53. Düzenlemeyi Güncellemek
54. Tablo Tasarımcısı ile Tablo Oluşturmak
55. Veri Erişimi ve Veri İşleme
Komut Satırı Aracı : SQL*Plus
56. SQL*Plus : SQL Plus Login
57. APPEND ile SQL Buffer'da ki Sorguya Ekleme Yapma
58. CHANGE ile Sorgu Üzerinde Değişiklik Yapma
59. CHANGE ile Sorgu Üzerinde Silme İşlemi Yapma Kısa Yolu "C"
60. CHANGE ile Sorgu Üzerinde Silme İşlemi Yapma
61. Clear Screen ile SQL Plus Ekranı Temizleme
62. DEL Komutu ile SQL Buffer 'da ki Sorguyu Silme
63. INPUT Ile SQL Buffer'da ki Sorguya Ekleme Yapma
64. LIST Ile SQL Buffer Listeleme İşlemleri
65. Listener Servisi ve Listener ORA Dosyası
66. Oracle Servisi Durdurmak ve Başlatmak
67. SQL Buffer'da ki Sorguları SQL Script Olarak Kaydetmek
68. SQL Buffer'da ki Sorguyu Çalıştırma
69. SQL Buffer'ı Temizleme Clear Buffer
70. SQL*Plus : SET DEFINE
71. SQL*Plus : SET LINESIZE
72. SQL*Plus : Temel DELETE Kullanımı
73. SQL*Plus : Temel INSERT Kullanımı
74. SQL*Plus : Temel SELECT Kullanımı
75. SQL*Plus : Temporary Variable Geçici Değişken
76. SQL*Plus : İçerisinde İşletim Sistemi Komutlar ının Çalıştırılması
77. SQL*Plus : Veritabanına Bağlanma, Bağlantıyı Koparma ve SYS ile Tekrar Bağlanma
78. SQL*Plus : Sorgu Sonucunu Düzenleme (SET HEAD)
79. SQL*Plus : Sorgu Sonucunu Düzenleme (SET WRAP)
80. SQL Komutları : Normal Kullanıcıları İçin
81. SQL Komutları : Sistem Kullanıcıları İçin
Oracle XE Web Yönetim Arayüzü
82. Oracle XE Kurulum
83. Apex Giriş
84. SYS ve HR Kullanıcısı İle Giriş Yapmak
85. HR Kullanıcısının Kilidini Açmak
86. Kullanıcı Şifresini Değiştirmek
87. Kullanıcı Login Mesajını Yönetmek
88. Apex Arayüzünün HTTP Erişimini Yönetmek
89. Admin : Storage : Storage Utilization
90. Admin : Storage : ViewTablespaces
91. Admin : Storage : View Data Files
92. Admin : Storage : Compact Storage
93. Admin : Storage : View LoggingStatus
94. Admin : Memory : Memory Utilization
95. Admin : Memory : SGA ve PGA Ayarları
96. Admin : Database User : Create User
97. Admin : Database User : Manage Users
98. Admin : Monitor : Sessions
99. Admin : Monitor : Top SQL
100. Admin : Monitor : System Statistics
101. Admin : About Database
102. Admin : Object Browser : Browse
103. Admin : Object Browser : Create : Create Table
104. Admin : Object Browser : Create : Create Sequences
105. Admin : Object Browser : Create : Create View
106. Admin : Object Browser : Create : Create Index
107. Admin : Object Browser : Create : Create Type
108. Admin : Object Browser : Create : Create Trigger
109. Admin : SQL : Query Builder
110. Admin : SQL : Enter Commands
111. Admin : SQL : View Saved Queries
112. Admin : Generate DDL
113. Admin : Generate DDL : Object Reports
114. Admin : Generate DDL : Data Load & Unload : Unload To Text
115. Admin : Generate DDL : Data Load&Unload : Unloadto XML
Oracle Enterprise Web Yönetim Arayüzü
116. Arayüze Giriş ve SYS Login
117. Home General
118. Host CPU
Oracle SQL Programlama : Veri Görüntüleme
119. SQL Komutlar
120. HR Şema Anlatımı
121. DESC - DESCRIBE
122. Temel SQL SELECT Statement
123. SELECT ile Kapsam Sınırlama
124. Column Alias Sütun Takma Isim Kullanma
125. Column Alias Ve Türetilmiş Sütunlar
126. SQL DUAL Tablosu - 1
127. SQL WHERE - 1
128. ASC & DESC
129. ORDER BY
130. SELECT ile NULL Olan ve NULL Olmayan Kayıtların Seçilmesi
131. AND, OR, NOT
132. IN ve NOT IN
133. DISTINCT
134. NULL ve NOT NULL
135. LIKE
136. LIKE Joker Karakterler
137. UNION
138. UNION ALL - 1
139. BETWEEN ... AND ve NOT BETWEEN ... AND
Veri İşleme Dili (DML)
140. Veri İşleme Dili Nedir?
141. INSERT ile Veri Ekleme
142. SELECT ile Elde Edilen Veriyi INSERT ile Kaydetmek
143. INSERT ALL - INSERT FIRST
144. INSERT RECORD
145. DELETE ile Veri Silme
146. UPDATE ile Veri Güncelleme
Oracle SQL Programlama : JOIN'ler
147. JOIN Nedir?
148. JOIN Tiplerine Genel Bakış
149. EquiJoin
150. NonEquiJoin
151. Cross Join
152. Left OUTER JOIN
153. Right OUTER JOIN
154. JOIN'leri Anlamak
155. JOIN Operasyonu ile ON CLAUSE
156. JOIN Operasyonu ile WHERE CLAUSE
157. Birden Fazla Tablo İçin JOIN Oluşturmak
Oracle SQL Programlama : Operatörler
158. Birleştirme Operatörü
159. Aritmetik Operatörler
160. Mantıksal Operatörler (AND, OR, NOT)
161. Karşılaştırma Operatörleri
162. MINUS
163. INTERSECT
Oracle SQL Programlama : Soru / Cevap Alıştırmaları
164. SQL Sorgu Alıştırmaları - 1
165. SQL Sorgu Alıştırmaları - 2
166. SQL Sorgu Alıştırmaları - 3
Oracle SQL Programlama : Alt Sorgular
167. Alt Sorgular
168. Gelişmiş Alt Sorgular
169. Alt Sorgu ile UPDATE
170. Alt Sorgu ile DELETE
Oracle SQL Programlama : Dahili Oracle Fonksiyonları
171. Tarih Fonksiyonları
172. NULL İşlem Fonksiyonları : NULLIF
173. NULL İşlem Fonksiyonları : NVL
174. NULL İşlem Fonksiyonları : NVL2
175. Gruplama Fonksiyonları : ROLLUP
176. Gruplama Fonksiyonları : CUBE
177. Case Manipulation Fonksiyonları : INITCAP
178. Case Manipulation Fonksiyonları : UPPER - LOWER
179. Karakter Fonksiyonları : LENGTH
180. Karakter Fonksiyonları : CHR– ASCII
181. Karakter Fonksiyonları - CONCAT
182. Karakter Fonksiyonları : RPAD
183. Karakter Fonksiyonları : LPAD
184. Karakter Fonksiyonları - REPLACE
185. Karakter Fonksiyonları : TRIM
186. Karakter Fonksiyonları : LTRIM
187. Karakter Fonksiyonları : RTRIM
188. Karakter Fonksiyonları : SUBSTR
189. Karakter Fonksiyonları : TO CHAR
190. Sayısal Fonksiyonlar : ABS
191. Sayısal Fonksiyonları : ACOS
192. Sayısal Fonksiyonları : ASIN
193. Sayısal Fonksiyonları : ATAN
194. Sayısal Fonksiyonları : CEIL
195. Sayısal Fonksiyonları : COS
196. Sayısal Fonksiyonları : COSH
197. Sayısal Fonksiyonları : TO NUMBER
198. Sayısal Fonksiyonları : TRUNC (RAKAM)
199. UNIQUE
200. COUNT
201. ROWID
202. VERIFY
203. TRANSLATE
204. ROWNUM
205. DEFINE ve UNDEFINE Komutları
Oracle SQL Programlama : Tablo İşlemleri
206. CREATE TABLE ile Tablo Oluşturmak
207. Oracle Sequence
208. ALTER TABLE ile Tablo Yapısını Değiştirmek
209. Tablonun Adını Değiştirmek
210. Tablodaki Bir Sütuna Açıklama Satırı Eklemek
211. Tabloya Açıklama Satırı Eklemek
212. Geçici Tablolar : GLOBAL TEMPORARY TABLE
213. Truncate Table
214. Tablo Silmek : DROP TABLE
Oracle SQL Programlama : View'ler
215. View Kullanımı - 1
216. View Kullanımı - 2
217. View Hakkında Bilgi Alma
218. INLINE View Kullanımı
219. VIEW'leri DML Operasyonlarına Karşı Engellemek
Oracle SQL Programlama : İndeksler
220. İndeksler
221. INDEX Alter ve Drop Index
Oracle PL/SQL Programlama : Bloklar
222. NORMAL Blok
223. FUNCTION Blok
224. PROCEDURE Blok
Oracle PL/SQL Programlama : Akış Kontrol ve Döngüler
225. IF
226. LOOP
227. LOOP FOR
228. CASE
229. GOTO
230. WHILE
Oracle PL/SQL Programlama : Hata Yönetimi
231. EXCEPTION
232. Non Predefined Exception
Oracle PL/SQL Programlama : Fonksiyonlar
233. Fonksiyonlara Giriş
234. OUT Parametre Kullanımı
235. IN OUT Parametreleri Kullanımı
236. INSERT ile FUNCTION Kullanımı
237. Fonksiyon ile İşletim Sisteminin Kullanıcı Adını Almak
Oracle PL/SQL Programlama : Prosedürler
238. Prosedürlere Giriş
239. Prosedür ile Veri Ekleme
240. Prosedür ile Veri Güncelleme
241. Prosedür ile Veri Silme
242. Prosedür Hakkında Bilgi Alma
243. Bir Prosedürü Silmek
Oracle PL/SQL Programlama : Paketler
244. Paketlere Giriş
245. Paket Içerisinde Function Kullanımı
246. Bir Paketi Değiştirmek : ALTER PACKAGE
247. Paket Silmek : DROP PACKAGE (Sessiz)
Oracle PL/SQL Programlama : Tetikleyiciler
248. AFTER DELETE Trigger Oluşturmak
249. AFTER INSERT, UPDATE, DELETE Trigger Oluşturmak
250. Tetikleyicinin Yapısını Değiştirme : ALTER TRIGGER
251. BEFORE UPDATE TRIGGER Oluşturmak
252. OF Clause
253. Tetikleyicinin Adını Değiştirmek
254. Tetikleyiciyi Silmek
Oracle ile Uygulama Geliştirme : Araştırma Ödevleri
255. C# ile OracleUygulaması : Araştırma Ödevi
256. Java ile OracleUygulaması : Araştırma Ödevi

Kurs İçeriği

Eğitmen

  • Tanıtım ve Giriş

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Oracle Veritabanı Programlama Eğitimi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önerilen Eğitimler

Hemen Arayın
Biz Sizi Arayalım