,

Eğitim Bilgileri

Bu eğitimizde dünyada en çok kullanılan veritabanları arasına olan SQL Server veritabanı yönetim sistemini, temelden ileri seviyeye doğru uygulamalarla anlatmaktadır. Temel seviye konular hızlı başlanarak, ileri seviyeye daha çok fazla detaya yer verilmiştir. Bir standart olan SQL sorgu dilini tüm detaylarıyla öğrenirken, ileri seviye uygulamalar geliştirebileceğiniz SQL Server’ın sorgu dili olan T-SQL’i de temelden uzmanlık seviyesine kadar tüm detaylarıyla öğreneceksiniz.

Uygulama veya sistem yazılımı geliştiricisi olarak çalışabilen veritabanı mühendisleri, genellikle bilgisayar sistemleri şirketleri tarafından karmaşık veritabanları tasarlamak ve izlemek için kullanılmaktadır. Veritabanı mühendisleri, şirketlerin düzenli olarak uğraştığı bilgi zenginliğini içeren ve düzenleyen veritabanlarını çalıştırmak için yazılım ve programlar oluşturmaları nedeniyle çeşitli endüstriler için hayati bir bileşendir.Bir veritabanı mühendisi olarak çalışmak için bilgisayar yazılımı, veritabanı teknolojileri ve programlamanın derinlemesine anlaşılması gerekmektedir. Veritabanı mühendisleri bir şirketin bilgi akışını yönetir. Kuruluş içindeki diğer çalışanlara bilgilendirici ve ilgili veriler sağlayan bir veritabanı tasarlar ve muhafaza ederler. Veritabanı mühendisleri, finansal hizmetler firmaları, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve büyük miktarda bilgi kullanan diğer şirketler tarafından istihdam edilebilir.

SQL Server’ın yönetimsel derinliklerine ve SQL Server DBA için gerekli programsal konulara da yer verilmiştir. Yazılım geliştiricilere yönelik temelden, ileri seviyeye doğru, bol örnek ve uygulama ile tüm SQL Server programlama alanlarını kapsayan bu eğitim ile siz de SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinde uzmanlaşacaksınız!

  • Bu eğitimi tamamlayan kişiler SQL Server Veritabanı konusunda temel ve ileri seviyede bilgi sahibi olacak.
  • Bu kurs ile öğrendiklerini yaşantılarına uyarlayacak.
  • İş olanakları, finansal hizmetler ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere tüm bilişim ve IT sektörlerinde iş bulma ihtimali artacak.
  • IT sektöründe uzmanlaşmak isteyen herkes kendisine bu eğitimle değer katacak. Yani işlerine bilgi bolluğu içeren herhangi bir sanayi veritabanı mühendislerinin sağladığı hizmetlerden yararlanabilmektedirler
  • SQL Server Veritabanı alanında uzmanlaşmak isteyenler,
  • SQL Server veritabanı mimarisini en ince ayrıntılarını öğrenmek ve anlamak isteyenler,
  • SQL Server SQL diliyle SQL Server üzerinde detaylı rapor ve analiz sorguları hazırlamak isteyenler,
  • SQL Server PL/SQL ile gelişmiş veritabanı programlama süreçlerini gerçekleştirebilmek isteyenler,
  • SQL Server Veritabanı alanında uzmanlaşarak bu alanda çalışmak isteyen herkesi kapsamaktadır.

Microsoft SQL Server’a Genel Bakış
1. SQL Server Kurulumu
2. SQL Server Kurulumunu Kaldırmak
3. Örnek Veritabanlarını Sunucuya Attach/Detach Etme ve Online/Offline Durumları
SQL Programlama : SQL'de Yığın Kavramı ve Nesne Hiyerarşisi
4. SQL Server'da Nesne Hiyerarşisi
5. USE ve GO Komutları
6. GO Komutu İle Bir Script Bloğunu n Kere Çalıştırmak
7. PRINT Komutu
SQL Programlama : Veri Tanımlama Dili (DDL)
8. Veri Tanımlama Dili Nedir?
9. VeritabanıOluşturmak : CREATE DATABASE
10. Rastgele Hazır Veriye Sahip Tablolar Oluşturmak
11. ALTER DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE
SQL Programlama : Veri İşleme Dili (DML)
12. INSERT ile Veri Eklemek
13. INSERT ile Çoklu Veri Eklemek
14. NEWID Kullanımı ile Birlikte Çoklu Veri Eklemek
15. SELECT ile Veri Seçmek
16. UPDATE ile Veri Güncelleme
17. DELETE ile Veri Silmek
SQL Programlama : Veri Kontrol Dili (DCL)
18. Veri Kontrol Dili Nedir?
19. Oturum ve Kullanıcı Oluşturmak
20. GRANT ile Yetki Vermek
21. DENY ile Erişimi Kısıtlamak
22. REVOKE ile Erişim Tanımını Kaldırmak
SQL Programlama : Veri Sorgulama Teknikleri ve Operatörler
23. Aritmetik Operatörler
24. Atama Operatörü
25. Metin Birleştirme Operatörü
26. SELECT ile Kayıtları Seçmek
27. Verileri Sıralamak : ORDER BY
28. SELECT INTO Kullanımı
29. DISTINCT ile Tekile İndirgemek
30. UNION - UNION ALL ile Sorgu Sonuçlarını Birleştirmek
31. WHERE ile Sorgu Sonuçlarını Filtrelemek
32. Mantıksal Operatörler : AND ve OR
33. Karşılaştırma Operatörleri : LIKE
34. Karşılaştırma Operatörleri : Joker Karakterler
35. TOP Operatörü
36. TOP Fonksiyonu
37. Veri Tiplerini Dönüştürmek - CAST ve CONVERT
SQL Programlama : SELECT ile Aralık Sorgulamak
38. BETWEEN AND
39. BETWEEN AND ve NOT BETWEEN
40. IN ve NOT IN
SQL ve T-SQL ile NULL ve Boşluk Operasyonları
41. Metinsel Değerler ile NULL Kullanımı
42. SPACE Fonksiyonu
43. IS NULL Operatörü
44. IS NULL Fonksiyonu
45. COALESCE Fonksiyonu
46. NULLIF Fonksiyonu
JOIN : Tabloları Birleştirmek
47. JOIN Nedir?
48. JOIN Tiplerine Genel Bakış
49. SQL Server'da JOIN Mimarisi
50. Klasik JOIN
51. INNER JOIN
52. LEFT OUTER JOIN
53. RIGHT OUTER JOIN
54. FULL OUTER JOIN
Veri Bütünlüğü
55. Veri Bütünlüğü Nedir?
56. Kısıtlama Nedir?
57. Unique Key Constraint Oluşturmak
58. Foreign Key Constraint Oluşturmak
59. PrimaryKey : Tablo Oluştururken PrimaryKey Oluşturmak
60. PrimaryKey : Mevcut Bir Tabloda PrimaryKey Oluşturmak
61. CheckConstraint Oluşturmak
62. Tablo Oluştururken DEFAULT Constraint Tanımlamak
63. Mevcut Bir Tabloya DEFAULT Constraint Eklemek
Alt Sorgular (SubQueries)
64. Alt Sorgu Nedir?
65. Tekil Değerler Döndüren İç İçe Sorgular
66. Çoklu Sonuç Döndüren İç İçe Alt Sorgular
67. Türetilmiş Tablolar
68. İlişkili Alt Sorgular : SELECT Listesindeki İlişkili Alt Sorgular
69. İlişkili Alt Sorgular : WHERE Listesindeki İlişkili Alt Sorgular
70. İlişkili Alt Sorgular : EXISTS ve NOT EXISTS
Dahili Fonksiyonlar, Komutlar, Değişkenler : Temeller
71. IDENTITY
72. SCOPE_IDENTITY
73. IDENTITY_CURRENT
74. ROWCOUNT
75. SERVERNAME
76. UPPER ve LOWER
77. LEN
78. Global Değişkenler : CONNECTIONS
79. Global Değişkenler : CPU_BUSY
80. Global Değişkenler : DBTS
81. Global Değişkenler : VAR
82. Global Değişkenler : VARP
Dahili Fonksiyonlar : Matematik Fonksiyonları
83. ABS
84. ATAN
85. ATN2
86. CEILING
87. COS ve ACOS
88. COT
89. DEGREES
90. EXP
91. FLOOR
92. RADIANS
93. RAND
94. SIGN
95. SIN ve ASIN
96. SQRT
97. SQUARE
98. TAN
99. LOG
100. LOG10
101. PI
102. POWER
İleri Seviye SQL ve T-SQL Sorgu Teknikleri
103. Common Table Expressions (CTE)
104. Rütbeleme Fonksiyonları ile Kayıtları Sıralamak : ROW_NUMBER
105. Gelişmiş Fonksiyonlar : RANK ve DENSE_RANK
106. Gelişmiş Fonksiyonlar : NEWID ve TABLESAMPLE
107. Gelişmiş Operatörler : PIVOT
108. Gelişmiş Operatörler : UNPIVOT
109. Gelişmiş Operatörler : INTERSECT
110. Gelişmiş Operatörler : EXCEPT
111. Veri Eklemek : Sorgu Sonucunu Yeni Tabloda Saklamak
112. Veri Eklemek : StoredProcedure Sonucunu Tabloya Eklemek
113. Veri Eklemek : Sorgu Sonucunu Mevcut Bir Tabloya Eklemek
114. Veri Güncellemek : Tabloları Birleştirerek Veri Güncellemek
115. Veri Güncellemek : Alt Sorgular İle Veri Güncellemek
116. Veri Silmek : Tabloları Birleştirerek Veri Silmek
117. Veri Silmek : Alt Sorgular ile Veri Silmek
118. Veri Silmek : TRUNCATE TABLE ile Veri Silmek
119. Veri Silmek : TOP Fonksiyonu ile Veri Silmek
120. Veri Silmek : Silinen Bir Kaydın DELETED İçerisinde Görüntülenmesi
İleri Seviye SQL & T-SQL : Verileri Gruplamak ve Özetlemek
121. GroupBy
122. GroupByAll
123. Having
124. AVG Fonksiyonu
125. SUM Fonksiyonu
126. COUNT Fonksiyonu
127. MAX Fonksiyonu
128. MIN Fonksiyonu
Geçici Veriler ile Çalışmak : Tarih ve Zaman İşlemleri
129. SQL Server Tarih/Zaman Veri Tipleri
130. CAST ve CONVERT ile Tarih Formatlamak
131. GETDATE - 1
132. GETDATE - 2
133. DATEADD
134. DATEDIFF
135. DATENAME
136. DAY
137. GETUTCDATE
138. MONTH
139. YEAR
Indeks’ler ile Performans Odaklı Çalışmak
140. SQL Server Depolama Mimarisi - 1
141. SQL Server Depolama Mimarisi - 2
142. İndeksler Nerelerde Kullanılır?
143. İndeksleri Anlamak
144. SQL Server İndeks Türleri
145. Unique Index Oluşturmak
146. Indeksler Hakkında Bilgi Almak
147. İndeks Yönetimi
148. İndeksleri Açmak ve Kapatmak
149. İndeks Seçeneklerini Değiştirmek
SQL Programlama : Prosedürel Yapılar
150. Değişken Tanımlamak ve Değer Atamak
151. IF ELSE
152. İç İçe IF Kullanımı
153. CASE
154. WHILE Döngüsü
155. CONTINUE ve BREAK Komutu
156. WAIT FOR İfadesi
157. GOTO
SQL Programlama : View’ler
158. View'ler Neden Kullanılır?
159. View'e Alternatif Çözümler
160. View Oluşturmak
161. View Kısıtlamalar
162. View'ların Yapısını Görüntülemek
163. View Üzerinde Değişiklik Yapmak
164. View İçeriğini Şifrelemek
165. View'ları Silmek
SQL Programlama : StoredProcedure’ler
166. Stored Procedure'ler Nedir ve Neden Kullanılır
167. Stored Procedure Kısıtlamaları
168. Stored Procedure'lere Giriş
169. Stored Procedure Oluşturmak
170. Örnek : StoredProcedure ile INSERT
171. Örnek : StoredProcedure ile SELECT
172. Örnek : StoredProcedure ile UPDATE
173. Örnek : StoredProcedure ile DELETE
174. StoredProcedure İçin Gerekli İzin ve Roller
175. NOCOUNT Oturum Parametresinin Önemi ve Kullanımı
176. StoredProcedure'lerde Değişiklik Yapmak
177. StoredProcedure'leri Yeniden Derlemek
178. StoredProcedure İçin İzinleri Yönetmek
179. Parametre Kullanımı : Girdi Parametreleri
180. Parametre Kullanımı : Tablo Tipi Parametre Alan StoredProcedure'ler
181. Parametre Kullanımı : Çıkış Parametreleriyle Çalışmak
182. RETURN Deyimi
183. StoredProcedure Güvenliği
184. StoredProcedure'ler Hakkında Bilgi Almak
185. StoredProcedure'leri Silmek
SQL Programlama : Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
186. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Nedir ve Neden Kullanılır?
187. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlarda Kod Gizliliği
188. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Oluşturmak
189. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonları Değiştirmek
190. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonları Silmek
SQL Programlama : Hata Yönetimi
191. Hata Mesajları Giriş
192. Hata Mesajlarını Görüntülemek
193. SQL Server Sistemine Yeni Mesaj Eklemek
194. Eklenen Yeni Mesajları Silmek
195. Oluşan Son Hatanın Kodunu Yakalamak : @@ERROR
196. Stored Procedure İçerisinde @@ERROR Kullanımı
197. Hata Fırlatmak : RAISERROR İfadesi
198. Hata Fırlatmak : THROW İfadesi
199. T-SQL İle Hata Kontrolü ve TRY-CATCH
SQL Programlama : Cursor'lar
200. SQL Cursor Nedir?
201. SQL Cursor Neden Kullanılır?
202. SQL Cursor Tipleri ve Özellikleri
203. Cursor Tipleri
204. Cursor İçerisindeki SELECT Sorgusunun Farkları
205. SQL Cursor'un Ömrü
206. SQL Cursor'lar ile Satırları Dolaşmak : FETCH
SQL Programlama : Dinamik T-SQL Programlama
207. Dinamik T-SQL Yazmak - 1
208. Dinamik T-SQL Yazmak - 2
209. Dinamik T-SQL Güvenlik Sorunsalı
210. Örnek : StoredProcedure Kullanımı
211. Örnek : EXEC Fonksiyonu İçerisinde Tür Dönüşümü
SQL Programlama : Transaction'lar
212. Transaction Nedir ve Neden Kullanılır?
213. Transaction ve Ortak Zamanlılık Kavramları
214. Transaction Bloğu
215. Transaction İfadelerini Anlamak
216. Transaction Oluşturmak
217. Sabitleme Noktası : SAVE TRANSACTION
218. Try-Catch ile Transaction Hatası Yakalamak
219. İç İçe Transaction Kullanımı
SQL Programlama : Trigger’lar
220. Trigger Nedir ve Neden Kullanılır?
221. Trigger'lar Nasıl Çalışır?
222. Trigger Türleri ve INSERTED, DELETED Tabloları
223. Trigger Oluşturmak - Giriş
224. TriggerOluşturmak : INSERTTrigger
225. TriggerOluşturmak : DELETE Trigger
226. TriggerOluşturmak : UPDATETrigger
227. Birden Fazla İşlem İçin Triger Oluşturmak
228. INSTEAD OF Trigger : Giriş
229. INSTEAD OF Trigger : INSERT
230. INSTEAD OF Trigger : UPDATE
231. INSTEAD OF Trigger : DELETE
232. DDL Trigger : Giriş
233. DDL Trigger : Veritabanı Seviyeli
234. DDL Trigger : Sunucu Seviyeli
235. Trigger Yönetimi : Trigger'ı Değiştirmek
236. TriggerYönetimi : Trigger'ları Kapatmak ve Açmak
237. TriggerYönetimi : Trigger Silmek
SQL Programlama : Sorgu ve Erişim Güvenliği
238. Sorgu ve Erişim Güvenliği - 1
239. Sorgu ve Erişim Güvenliği - 2
240. Login Oluşturmak
241. Oluşturulan Login'e Kullanıcı Atamak
VeritabanıYönetimi : Yedeklemek ve Yedekten Dönmek
242. Yedeklemek ve Yedekten Dönmek
243. StoredProcedure Türleri

Kurs İçeriği

Eğitmen

  • Tanıtım ve Giriş

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Microsoft SQL ile Programlama” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önerilen Eğitimler

Hemen Arayın
Biz Sizi Arayalım