Eğitim Bilgileri

Bu eğitimizde dünyada en çok kullanılan veritabanları arasına olan SQL Server veritabanı yönetim sistemini, temelden ileri seviyeye doğru uygulamalarla anlatmaktadır. Temel seviye konular hızlı başlanarak, ileri seviyeye daha çok fazla detaya yer verilmiştir. Bir standart olan SQL sorgu dilini tüm detaylarıyla öğrenirken, ileri seviye uygulamalar geliştirebileceğiniz SQL Server’ın sorgu dili olan T-SQL’i de temelden uzmanlık seviyesine kadar tüm detaylarıyla öğreneceksiniz.

Uygulama veya sistem yazılımı geliştiricisi olarak çalışabilen veritabanı mühendisleri, genellikle bilgisayar sistemleri şirketleri tarafından karmaşık veritabanları tasarlamak ve izlemek için kullanılmaktadır. Veritabanı mühendisleri, şirketlerin düzenli olarak uğraştığı bilgi zenginliğini içeren ve düzenleyen veritabanlarını çalıştırmak için yazılım ve programlar oluşturmaları nedeniyle çeşitli endüstriler için hayati bir bileşendir.Bir veritabanı mühendisi olarak çalışmak için bilgisayar yazılımı, veritabanı teknolojileri ve programlamanın derinlemesine anlaşılması gerekmektedir. Veritabanı mühendisleri bir şirketin bilgi akışını yönetir. Kuruluş içindeki diğer çalışanlara bilgilendirici ve ilgili veriler sağlayan bir veritabanı tasarlar ve muhafaza ederler. Veritabanı mühendisleri, finansal hizmetler firmaları, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve büyük miktarda bilgi kullanan diğer şirketler tarafından istihdam edilebilir.

SQL Server’ın yönetimsel derinliklerine ve SQL Server DBA için gerekli programsal konulara da yer verilmiştir. Yazılım geliştiricilere yönelik temelden, ileri seviyeye doğru, bol örnek ve uygulama ile tüm SQL Server programlama alanlarını kapsayan bu eğitim ile siz de SQL Server veritabanı yönetim sistemlerinde uzmanlaşacaksınız!

Eğitim İçeriği


Microsoft SQL Server’a Genel Bakış

SQL Programlama : SQL'de Yığın Kavramı ve Nesne Hiyerarşisi

SQL Programlama : Veri Tanımlama Dili (DDL)

SQL Programlama : Veri İşleme Dili (DML)

SQL Programlama : Veri Kontrol Dili (DCL)

SQL Programlama : Veri Sorgulama Teknikleri ve Operatörler

SQL Programlama : SELECT ile Aralık Sorgulamak

SQL ve T-SQL ile NULL ve Boşluk Operasyonları

JOIN : Tabloları Birleştirmek

Veri Bütünlüğü

Alt Sorgular (SubQueries)

Dahili Fonksiyonlar, Komutlar, Değişkenler : Temeller

Dahili Fonksiyonlar : Matematik Fonksiyonları

İleri Seviye SQL ve T-SQL Sorgu Teknikleri

İleri Seviye SQL & T-SQL : Verileri Gruplamak ve Özetlemek

Geçici Veriler ile Çalışmak : Tarih ve Zaman İşlemleri

Indeks’ler ile Performans Odaklı Çalışmak

SQL Programlama : Prosedürel Yapılar

SQL Programlama : View’ler

SQL Programlama : StoredProcedure’ler

SQL Programlama : Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

SQL Programlama : Hata Yönetimi

SQL Programlama : Cursor'lar

SQL Programlama : Dinamik T-SQL Programlama

SQL Programlama : Transaction'lar

SQL Programlama : Trigger’lar

SQL Programlama : Sorgu ve Erişim Güvenliği

VeritabanıYönetimi : Yedeklemek ve Yedekten Dönmek

  • Bu eğitimi tamamlayan kişiler SQL Server Veritabanı konusunda temel ve ileri seviyede bilgi sahibi olacak.
  • Bu kurs ile öğrendiklerini yaşantılarına uyarlayacak.
  • İş olanakları, finansal hizmetler ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere tüm bilişim ve IT sektörlerinde iş bulma ihtimali artacak.
  • IT sektöründe uzmanlaşmak isteyen herkes kendisine bu eğitimle değer katacak. Yani işlerine bilgi bolluğu içeren herhangi bir sanayi veritabanı mühendislerinin sağladığı hizmetlerden yararlanabilmektedirler
  • SQL Server Veritabanı alanında uzmanlaşmak isteyenler,
  • SQL Server veritabanı mimarisini en ince ayrıntılarını öğrenmek ve anlamak isteyenler,
  • SQL Server SQL diliyle SQL Server üzerinde detaylı rapor ve analiz sorguları hazırlamak isteyenler,
  • SQL Server PL/SQL ile gelişmiş veritabanı programlama süreçlerini gerçekleştirebilmek isteyenler,
  • SQL Server Veritabanı alanında uzmanlaşarak bu alanda çalışmak isteyen herkesi kapsamaktadır.