Eğitim Bilgileri

Bilişim, bilişim bilimi ya da bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir yapısal bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

  • Bilgisayar Mühendisleri
  • Adli Bilişim Mühendisleri
  • Avukatlar ve Hukukçular
  • Elektrik-Elektronik Mühendisleri
  • Hukuk Fakültesi Öğrencileri
  • Bu Dalda Bilirkişilik Yapmak İsteyen Bilirkişiler