Eğitim Bilgileri

Eğitim sürecinde alınacak teorik bilgi ve örnek vaka anlatımlarıyla, herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan siz de Adli Muhasebe Uzmanı olarak bilirkişilik yapabilecek düzeye gelecek, bu alandaki nitelikli insan ihtiyacını karşılayarak kendinize ek gelir yaratabilecek ya da yeni bir mesleğe kapı aralayabileceksiniz.

Adli muhasebe eğitimi; bir muhasebesel durumun, şikayete konu ise soruşturma ya da kovuşturma aşamasında araştırılması ya da şikayete konu olsun olmasın bir iç araştırma/denetim sürecinde incelenmesi sırasında, hesap inceleme teknikleri dışında uzmanı sonuca/çözüme götürebilecek, genellikle hukuk, psikoloji, grafoloji, kriminoloji, kriminalistik, istatistik ve sosyoloji gibi dallara ait tekniklerin birlikte değerlendirilebildiği teorik bilgilerin ve vaka deneyimlerinin aktarıldığı bir eğitimdir.

Adli muhasebeyi diğer adli bilim alanlarından ayıran en önemli özellik bu alandaki bilgi ve becerinizin artması ile herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan inceleme yaparak hizmet verebiliyor olmanızdır.

Türkiye’de Yeterli sayıda adli muhasebeci olmaması, çok sayıda vakanın atlanmasına ya da göz ardı edilmesine neden olabilmektedir. Adli Muhasebe Uzmanı olan muhasebeci ve malimüşavirler özel bilirkişilik hizmeti vererek son derece tatmin edici düzeyde gelir elde edebilir ve müşterilerinin mağduriyetlerini gidererek sektörde isimlerini duyurabilirler.

Bu eğitimde; Adli muhasebe konularını içeren bir kitap yayınlamış, onlarca konferans vermiş, 15 yılı aşkın bir süredir bu alanda inceleme ve raporlama yaparak hizmet veren ve alan tecrübesi oldukça yüksek uzmanımızla sizlere adli muhasebenin bütün incelikleri zengin örnek vaka sunumlarıyla anlatılacaktır.

Geniş bir saha araştırması sonucu ortaya çıkan bu eğitim sonunda katılımcılar, Adli Muhasebe Uzmanlığına dair tüm detaylara vakıf olacak, örnek vaka uygulamalarıyla tam donanımlı bir Adli Muhasebe Uzmanı olmaları sağlanacaktır.

Eğitim çok geniş kitlelere hitap etmektedir. Üniversitelerin işletme, maliye, kamu yönetimi, iktisat bölümlerinden mezun olanlar bu eğitimi alıp Adli Muhasebeci olarak sektörde yerini alacaktır.

Şüpheli bir finansal işlemin nedeni belirlenmeye çalışılırken, denetim ve araştırma yetenekleri ile benzer olaylardaki deneyimler kullanılır. Bulgular uzmanı bir suça götürsün ya da götürmesin, adli bilimsel her incelemenin sonucu üretilen metinde olduğu gibi; bir şüphenin ya da bulgunun hangi bilimsel bilgiler çerçevesinde ele alındığı adli muhasebecinin raporunda ya da mütalaasında yer alır.

Adli muhasebe de adli bilimlerin onlarca alt alanından biridir ve temelinde hukuk, psikoloji, grafoloji, kriminoloji, kriminalistik, istatistik ve sosyoloji gibi bilimlerin bilgi varlığından faydalanır. Ayrıca disiplinlerarası bir alan olarak da neredeyse birçok tekniğini kullandığı adli belge inceleme ve adli bilişimle her an temas halindedir.

Bu nedenle ne kadar gelişmiş bir muhasebe birikimi ve deneyimine sahip olunursa olunsun, bir adli muhasebeci suçu araştırırken adli belge inceleme ve adli bilişimin inceleme ve araştırma tekniklerinden bağımsız hareket edemez. Günümüzde gerçekleştirilen çoğu hile, suiistimal, dolandırıcılık, sahtekarlık ve manipülasyon ya kağıt belgenin ya da dijital belge ve işlemlerin tahrifatı, değiştirilmesi, silinmesi, yer değiştirilmesi, yok edilmesi gibi yollarla meydana gelmektedir. Bu sebeple eğitime adli belge inceleme ve adli bilişim eğitimi ile başlıyoruz.

 • Devlette ve özel sektörde geçerli olan adli muhasebe uzmanlığı sertifika programını tamamlayanlar birkaç farklı alanda önemli fırsatları yakalayabilir.
 • Muhasebeciler ve mali müşavirler, çok sayıda muhasebecinin olduğu ve birçoğunun tatminkar ücretle çalışamadığı bir ortamda, ihtiyacın ve dolayısıyla getirinin çok olduğu adli alana geçiş sağlayabileceklerdir. Bu kişiler bilirkişi olarak ek gelir sağlayabilir, ünvan değişikliği imkanı yakalayabilir ya da kendi danışmanlık firmalarını kurabilirler.
 • Denetçiler ve müfettişler, araştırmalarına konu kişi ve kurumları, olası kayıpların ve kaçakların hangi usullerle ve nerelerden gerçekleştiğini bilerek görevlerini yerine getirebilirler ve bu yolla meslektaşlarına göre avantaj edinebilirler. Adli Muhasebe Eğitimi
 • Değişen suç ve suçlu tiplerinin ortaya çıkmasıyla avukatlar da tematik olarak kendilerini ayrıştırmaktadır. Adli muhasebe uzmanlığı alan avukatlar meslektaşları arasında bu yönleriyle öne çıkarlar. Özellikle çok sayıda usulsüzlük ve suistimalin olduğu bu günlerde bu davaların aranan kişileri haline gelebilirler.
 • Böylece daha fazla gelir elde etme yanında, davalarındaki ağırlıklarını artırabilir, mağduriyetin ispatı, suçsuzluğun ortaya çıkarılması ve suç vasfının değiştirilmesinde daha geniş bir öngörü ortaya koyabilirler.
 • Özellikle büyük mali hareketliliklerin yaşandığı banka ve sigorta firmalarında, teftişe konu durumların incelenmesi ya da yaşanmadan önlenmesi adına sigortacılar ve bankacılar bu eğitimi alabilirler.
 • Mali kolluk güçlerinin izledikleri ve araştırdıkları kişileri ve şirketlerin işlemiş olabilecekleri ve işleyebilecekleri suçlarla ilgili farkındalıklarını arttırmaları zorunludur. Gelişmelere paralel olarak suç türleri her geçen gün değişmekte ve yeni suçlu tipleri ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple mali suçları soruşturan operasyonel kolluk birimleri mali suistimalerin soruşturulmasında muhasebesel kritik bilgi ve soruşturma tekniklerine sahip olurlar.
 • Bilirkişi olma fırsatı; Bilirkişilik Daire Başkanlığının istediği standarları yerine getirerek bilirkişilik yapıp adliyeden dosya başına 500-1000 TL arası ücret alabileceği gibi avukatlar ve mağdurların inceleme taleplerinden dosya başı yüksek gelir elde edebilirler.
 • Mütalaa yazabilirsiniz; Bu eğitim sonunda kendinizi geliştirerek avukatlarla çalışabilir ve müvekkilleri için mütalaa yazabilirler. Buradaki mütalaa ücretlerinin ucu açıktır. Kritik dosyalarda alınan mütalaa ücretleri 30-40 bin liralara kadar çıkabilmektedir.
 • Kendi firmanızı kurabilirsiniz; Herhangi bir yatırım maliyeti olmaksızın inceleme yapmaya başlayabileceğiniz bir firma kurarak bu işi büyük ölçekli yapmanız mümkündür.
 • Yukarıda saydıklarımız Adli muhasebe Uzmanlarının iş imkânlarından sadece bazılarıdır. KOSGEB’in ARGE ve Girişimcilik programlarından da destek alınması mümkündür. PGA Akademi bu hususta sizlere ücretsiz danışmanlık verir.

KAZANIMLAR:

 • Bu eğitimle adli muhasebe incelemesi yapacak kadar bilgi birikimi ve bol uygulama ile tecrübe edinmiş olacaksınız. Ayrıca uluslararası geçerliği olan bir sertifikaya sahip olmanız bol kazançlı bilirkişilik dünyasının kapılarını size de açacaktır.
 • PGA Akademi, aldığınız bu eğitimin akabinde, ihtiyaç duyduğunuz zaman alan uzmanlarıyla size teknik destek vermeyi taahhüt eder.
 • Karmaşık ticari işlemler, davaların çokluğu, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sorunlar, teknolojinin suçlulara sağladığı imkanlar ve özellikle birçoğu kriz döneminde gerçekleşen iflaslar, muhasebe mesleğini kendi kabuğundan çıkmasını zorunlu hale getirmekte ve yeni bir alan olan Adli Muhasebe Uzmanlığını geleceğin popüler mali meslekleri arasına sokmaktadır.

KİMLER BU EĞİTİMİ ALABİLİR

 • Mali müşavirler
 • Muhasebeciler
 • İşletme Mezunları
 • Maliye Mezunları
 • İktisat Mezunları
 • Kamu Yönetimi Mezunları
 • Ticaret Meslek Lisesi Mezunları
 • Denetçiler
 • Müfettişler
 • Sigortacılar
 • Bankacılar
 • Avukatlar
 • Mali Kolluk Güçleri
 • Asker
 • Polis
 • Kendini Geliştirip Ek Gelir Elde Etmek İsteyen Herkes

1.Bölüm Siber Suçlar
48. Bilişim Sistemleri ve Güvenliği
49. Bilişim Suçları
50. Güvenlik Önlemleri
51. Sosyal Ağlar Güvenliği
52. Bilişim Suçlarının Hukuki Boyutu
53. Şifre Kullanımı
54. Internet ve IP Tespit Etme
55. Log Yönetimi
56. İnternet Üzerinden Dolandırıcılık
57. Kayıt Defterinin İncelenmesi
58. Zararlı Yazılımların İncelenmesi
59. Saldırılar (Arp, SQL Enjeksiyon)
60. Saldırı Tespit Sistemleri
61. Sızma (Penetrasyon) Testleri

3.Bölüm Adli Bilişim
62. Adli Bilişime Giriş
63. Cihaz Canlı İnceleme Örnekleri
64. Acronis True Image
65. Belkasoft Evidence Center
66. Ditto Write Blocker
67. EnCase Forensic Software
68. FTK Imager
69. FTK Ram Imager
70. Hash My Files
71. History Browser Examiner
72. Oxygen Forensic
73. Recover My Files
74. WireShark
75. XRY
4.Bölüm Adli Muhasabe
76. Adli Muhasebe Nedir?
77. Adli Muhasebenin Tarihi?

Hile Denetimi
78. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 1
79. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 2
80. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 3
81. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 4
82. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 5
83. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 6
84. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 7
85. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi 8

Sorgulama Teknikleri
86. Sorgu Teknikleri Eğitimi 1
87. Sorgu Teknikleri Eğitimi 2
88. Sorgu Teknikleri Eğitimi 3
89. Sorgu Teknikleri Eğitimi 4
90. Sorgu Teknikleri Eğitimi 5

Sözleşme
91. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Sözleşme Eğitimi
Firma Profili ve Hile Profili Çıkarma
92. Firma Profili ve Hile Profili Çıkarma Eğitimi 1

Raporlama
93. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Raporlama Eğitimi

Hile Denetimi için gerekli örnek belgeler
94. Rapor Teslim Tutanağı
95. Sözleşme
96. Tutanak Kapak
97. Denetim Raporu
98. Firma Profili ve Hile Profili Çıkarma Modülleri
99. Hile Önleme Listesi
100. Kırmızı Bayraklar

Adli Muhasebe Ders Notu (Kitabı)
101. Adli Muhasebe Ders Notu (Kitabı)

Adli Muhasebe - Bilanço Okuma Teknikleri
102. Finansal Tabloları Neden İnceleriz
103. Bilançoya Giriş
104. Mali Analist Bilançoyu Nasıl İnceler
105. Bilanço Hesaplarının İncelenmesi
106. Banka Mevduatı Hesabı
107. Menkul Değerler Hesabı
108. Ticari Alacaklar Hesabı
109. Ortaklardan Alacaklar Hesabı
110. Gelecek Aylara Dair Gider ve Gelir Tahakkukları Hesabı
111. Diğer Alacaklar Hesabı
112. Stoklar Hesabı
113. Yıllara Yaygın Aktif-Pasif İnşaat Onarım Maliyetleri
114. Duran Varlıklar & Bağlı Değerler
115. Bağlı Menkul Kıymetler
116. Maddi Duran Varlıklar
117. Amortismanlar
118. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119. Banka Kredileri
120. Ticari Borçlar
121. Öz Kaynaklar
122. Firmaların Kısa Süreli Fon İhtiyacının Saptanması
123. Finansal Analiz Teknikleri
124. Bilanço Okuma ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti
125. Balkanlar Mobilya A.Ş.
126. Balkanlar Mobilya A.Ş. Gelir Tablosu
127. Balkanlar Mobilya A.Ş. Bilanço

Adli Muhasebe Online Dersler
128. Adli Muhasebe Online - 1
129. Adli Muhasebe Online - 2

Kurs İçeriği

Demo Derslerimiz

Eğitmen

Baki TORAMAN

Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Eğitimi için 2 inceleme

 1. ÇİSEM DEMİR

  Bakı hocamız ve PGA ailesine ilgilerinden dolayı teşekkür ederim sayenizde kariyer yolum şekillendi. Emeği geçen herkese teşekkürler

 2. EBRU YÜCEOĞLU

  harika bir eğitim cok teşekkür ederim.

  • admin

   Memnun kalmanıza sevindik. Meslek hayatınızda başarılar dileriz… 🙂

İnceleme yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Hemen Arayın
Biz Sizi Arayalım