Eğitim Bilgileri

Adli Bilişim, Mobil sistemleri ve dijital tüm materyaller üzerinden bilgi toplanıp incelenmesi, derlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması ve saklanmasını sağlayan, özveri ve kararlılık gerektiren diğer bilim dalları gibi belli ilkeler ve disiplinlere bağlı olan bir bilim dalıdır.

Adli Bilişim terimini ifade etmek gerekirse elektro optik ve elektromanyetik ortamlarda veya sanal platformlarda bulunan ses, görüntü, video, data, veri veya herhangi bir mesajı, paylaşım ile ilgili yapılan analizler ve bu yapılan analizlerin davalarda tanık ve sanıklarca savcılık ve mahkemeye sunulması işleminin tümüne verilen genel adıdır. Soruşturma veya kovuşturma evresinde delil niteliği taşıyan CD, USB bellek, Hafıza kartı, Hard disk, cep telefonları güvenlik kamera görüntüleri vb. birçok araç-gereç Adli Bilişim alanına girmektedir. Adli Bilişim incelemeleri her ne kadar uzun sürse de hayati öneme sahip bilgileri savcılık veya mahkeme makamına sunulması konusunda oldukça büyük önem arz etmektedir.

“Adli Bilişim Eğitimleri”mizde öncelikle Adli Bilişim dünyasını ve aşamalarını detaylı olarak tanımış olacağız. Günümüzün yaşam parçası haline gelen siber dünyaya bağımlılık, suç odaklı kişilerinde dikkatini çekmiş ve bilişim sistemleri suç aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Suçların araştırılmasında en önemli hususlardan birisi sayısal kanıtlardır.

 

  • Bilgisayar Mühendisleri
  • Adli Bilişim Mühendisleri
  • Yazılım Mühendisleri
  • Elektrik-Elektronik Mühendisleri
  • Bilgisayar Teknikerleri
  • Bu Dalda Bilirkişilik Yapmak İsteyen Bilirkişiler
  • Avukatlar ve Hukukçular
  • Bilgi İşlem Yöneticileri ve Çalışanlar
  • Bilgisayar ve Telefon Teknik Servisi Çalışanlar
  • Kendini Geliştirmek İsteyen Kişiler