Eğitim Bilgileri

Temel Ses ve Görüntü sistemlerine yönelik kavramlarının anlatıldığı bu eğitimde temel ve ileri düzey Ses ve Görüntü işleme teknikleri detaylı olarak işlenmektedir. Ses ve Görüntü ve Video Düzenleme yazılımları (Audacity, Goldwave, Adobe Audition, Adobe Photoshop, Fireworks, PowerDirector ve After Effect) kullanılacaktır. Ayrıca Ses ve Görüntü işlemeye ait Adli Bilişim araçları (Ghiro, JPEGsnoop v.b) ele alınacak ve Ses ve Görüntü işlemeye ilişkin Adli Bilişim incelemeleri yapılacaktır.

1.Görüntü İşleme Temel Kavramları

2.Görüntü Formatları

3.Görüntü İşleme Adımları

4.Görüntü İşleme Kullanım Alanları

5.Sayısal Görüntü

6.Sayısal Görüntü Yaşam Döngüsü

7.Bitmap ve Vektörel Grafik

8.Bitmap ve Vektörel Grafik Programları

9.Görüntü içine Gizleme

10.Renk Teorisi ve Renk Modelleri

11.Görüntü ve Video Düzenleme Yazılımları

12.Adli Görüntü Analizi

13.Görüntü Kimlik Analizi ve Yazılımları

14.Ghiro Uygulaması

15.JPEGsnoop Uygulaması

16.Çevrimiçi Fotoğraf Analiz Araçları

17.Forensically Uygulaması

18.FotoForensics Uygulaması

19.Jeffrey'in Resim Meta Veri Görüntüleyici Uygulaması

20.Adli Bilişimde Adobe Fireworks

21.Adli Bilişimde Adobe Photoshop

22.Ses işleme Temel Kavramları

23.İnsanlar Arası Sesli iletişim

24.Ses Tanıma Sistemleri

25.SesTanıma Süreci

26.Sayısal Ses Temelleri

27.Konuşma Tanıma Sistemi

28.Ses Dosyaları

29.Ses Düzenleme Yazılımları

30.Adli Bilişimde Ses Kanıtı

31.Adli Ses Analizi

32.Audacity Ses Analizi

33.Goldwave Ses Analizi

Adli Bilişim Ses ve Görüntü İncelemeleri uzmanı olabilmek, bu alanda yetkin sayılabilmek, Adli Bilişim konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alana ilgi duyan herkesi kapsamaktadır.